OCA-4: How to effectively tailor website information to older colorectal cancer patients’ mode preferences: A Randomized Controlled Trial

<-- Home Kennishub

‘Everyone has information needs, but every individual needs information to be presented differently.’

Introductie

In deze studie wordt onderzocht hoe online informatie optimaal gepresenteerd kan worden aan oudere patiënten (> 65 jaar) met colorectale kanker. In een RCT, onderzoeken wij het effect van een voorbereidende website waarop de patiënt de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd (zoals alleen tekst, tekst met afbeeldingen en/of video) kan aanpassen aan eigen voorkeur. Deze zogenaamde mode-tailored website wordt aan een deel van de patiënten aangeboden. Een andere groep patiënten ontvangt dezelfde informatie, maar dan in een vaststaand format zonder keuzemogelijkheid (alleen tekst, tekst met afbeeldingen, tekst met video). De website wordt aangeboden vóór het intakegesprek, de aanvullende onderzoeken, en de uitslag en het behandelvoorstel (dit vindt plaats op één dag in de vorm van sneldiagnostiek). Van iedere patiënt wordt het verloop van deze dag gevolgd (d.m.v. vragenlijsten en consulten op te nemen) om het effect van de website op de uitkomstmaten te bepalen (o.a. stress en angst, informatieverwerking).

Doel studie

Het doel van deze studie is om een online interventie te toetsen die oudere patiënten (> 65 jaar) met colorectale kanker beter probeert voor te bereiden op consulten met de zorgverlener. Daarmee beogen we een positieve invloed uit te oefenen op stress en angst, patiënt participatie, (tevredenheid met de) communicatie tijdens de consulten, informatieverwerking, gedeelde besluitvorming en de kwaliteit van zorg. Uiteindelijk hopen wij duidelijke richtlijnen (zowel theory- als evidence-based) op te stellen voor optimale informatievoorziening aan oudere patiënten met kanker.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat is het effect van het aanbieden van een mode-tailored website (in vergelijking met websites in een vaststaand format) vóór het consult op uitkomstmaten zoals stress en angst, patiënt participatie, (tevredenheid met de) communicatie tijdens de consulten, informatieverwerking, gedeelde besluitvorming, en de kwaliteit van zorg? 2. Zijn deze effecten verschillend voor patiënten die jonger zijn dan 65 jaar en patiënten van 65 jaar en ouder?

(Klinische) relevantie

Wanneer patiënten worden verdacht van colorectale kanker worden er op één dag intakegesprekken met aanvullende onderzoeken gedaan en krijgen patiënten een duidelijke diagnose met een behandelvoorstel. Dit kan als stressvol worden ervaren. Het combineren van een voorbereidende website (vooral als deze mode-tailored is) met persoonlijke communicatie vanuit de zorgverlener kan stress en angst verminderen omdat patiënten beter geïnformeerd en voorbereid zijn, met als gevolg dat er meer informatie wordt onthouden.

Translatie/ implementatie

De interventie is ontwikkeld in samenwerking met patiënten, zorgverleners, en het ziekenhuis, om ervoor te zorgen dat na afloop van de RCT de interventie (deels) kan worden geïmplementeerd in de praktijk.
Publicaties
  • Nguyen, M. H., Van Weert, J. C. M., Bol, N., Loos, E. F., Tytgat, K. M. A. J., Van de Ven, A. W. H., & Smets, E. M A. (2017). Tailoring the mode of information presentation: Effects on younger and older adults’ attention and recall of online information. Human Communication Research, 43(1), 102-126. doi:10.1111/hcre.12097
  • Bronner, M. B., Nguyen, M. H., Smets, E. M. A., van Weert, J. C. M. (in press). Anxiety during cancer diagnosis: Examining the influence of monitoring coping style and treatment plan. Psycho-Oncology.