Onco-CommunicAging II (OCA-II): Tailoring information to older cancer patients: Effects of a web-based patient directed tool

<-- Home Kennishub

‘Een onderzoek naar de effectiviteit van een innovatieve web-based tool, ontwikkeld om de patiëntenvoorlichting aan oudere kankerpatiënten te optimaliseren.’

Introductie

Bijna 60% van de Nederlandse patiënten die kanker krijgt, is 65 jaar of ouder. Omdat communicatie met ouderen vaak gecompliceerd is, o.a. vanwege cognitieve en medische problemen, is het van groot belang effectieve communicatiemiddelen te ontwikkelen om de communicatie tussen zorgverleners en oudere patiënten te optimaliseren. Weinig onderzoek heeft zich gericht op communicatie met oudere kankerpatiënten. Om de kans te vergroten dat gezondheidsinformatie goed wordt begrepen en verwerkt door oudere patiënten is het belangrijk om informatie op verschillende manieren aan te bieden, zoals het gebruik van massamediale informatiebronnen (bijvoorbeeld een website) in aanvulling op informatie die door de zorgverlener tijdens het consult wordt gegeven. Deze studie onderzoekt de toegevoegde waarde van de Patient Navigator: een website waarmee gerichte informatie wordt aangeboden aan de oudere darmkanker patiënt.

Doel studie

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de communicatie tijdens het consult en patiëntenuitkomsten zoals het onthouden en reproduceren van informatie (‘recall’). Daarnaast wordt onderzocht hoe de communicatie tussen verschillende specialisten verloopt in het multidisciplinair overleg. Op basis van een systematische literatuurstudie en de resultaten van de eerste studie wordt de Patient Navigator ontwikkeld, waarmee oudere darmkankerpatiënten zich kunnen voorbereiden op het consult. Tot slot wordt de toegevoegde waarde van het gebruik van deze website onderzocht.

Vraagstelling/ hypotheses

Hoe verloopt de communicatie tijdens consulten met oudere kankerpatiënten en hoe verloopt de communicatie tussen specialisten in het multidisciplinaire overleg? Wat zijn de effecten van het gebruik van de Patient Navigator voor oudere kankerpatiënten?

(Klinische) relevantie

Omdat verwacht wordt dat het gebruik van online applicaties in de gezondheidszorg zal toenemen, is het van groot belang om de effecten en implicaties van het gebruik van deze applicaties te onderzoeken voor oudere patiënten met kanker. Wanneer blijkt dat de onderzochte online tool uitvoerbaar en effectief zijn, kan deze wetenschappelijke kennis worden gebruikt voor de ontwikkeling van praktische aanbevelingen om de efficiëntie en de kwaliteit van de zorg voor oudere kankerpatiënten te verbeteren.

Translatie/ implementatie

Aan de hand van de resultaten van een systematische literatuurstudie naar de effecten van online informatievoorziening voor oudere patiënten en aan de hand van usability onderzoek is de Patient Navigator ontwikkeld. De Patient Navigator is bedoeld om oudere darmkankerpatiënten te helpen zich voor te bereiden op het consult en om ouderen informatie aan te bieden in de diagnostische, behandel- en nazorgfase. Aan de hand van de resultaten zal de Patient Navigator worden geoptimaliseerd.
Publicaties
  • Bolle, S., van Weert, J. C. M., Daams, J. G., Loos, E. F., de Haes, H. J. C. M., & Smets, E. M. A. (2015). Online health information tool effectiveness for older patients: A systematic review of the literature. Journal of Health Communication, 20(9), 10671083. doi: 10.1080.10810730.2015.1018637
  • Bolle, S., van Weert, J. C., Smets, E. M., & Loos, E. F. (2015). Lack of Development and Usability Descriptions in Evaluation Reports on Online Health Information Tools for Older Patients. In Human Aspects of IT for the Aged Population. Design for Everyday Life (pp. 27-37). Springer International Publishing.
  • Bolle, S., Romijn, G., Smets, E. M. A., Loos, E. F., Kunneman, M., & van Weert, J. C. M. (2016). Older Cancer Patients’ User Experiences With Web-Based Health Information Tools: A Think-Aloud Study. Journal of Medical Internet Research, 18(7), e208. doi: 10.2196/jmir.5618