Onco-CommunicAging II (OCA-II): Tailoring information to older cancer patients: Effects of using web-based provider- and patient centered tools

<-- Home Kennishub

‘Een onderzoek naar de effectiviteit van twee innovatieve web-based tools, ontwikkeld om de patiëntenvoorlichting aan oudere kankerpatiënten te optimaliseren.’

Introductie

Bijna 60% van de Nederlandse patiënten die kanker krijgt, is 65 jaar of ouder. Omdat communicatie met ouderen vaak gecompliceerd is, o.a. vanwege cognitieve en medische problemen, is het van groot belang effectieve communicatiemiddelen te ontwikkelen om de communicatie tussen zorgverleners en oudere patiënten te optimaliseren. Nog weinig onderzoek heeft zich ge­richt op communicatie met oudere kankerpatiënten. Om de kans te vergroten dat gezondheidsinformatie goed wordt begrepen en verwerkt door oudere patiënten is het belangrijk om informatie op verschillende manieren aan te bieden, zoals het gebruik van massamediale informatiebronnen (bijvoorbeeld een website) in aanvulling op informatie die door de zorgverlener tijdens het consult wordt gegeven. Deze studie onderzoekt de toegevoegde waarde van twee online tools: 1. Een tool die de zorgverlener helpt om relevante informatie over de oudere patiënt met darmkanker te ver­zamelen (de Geriatric Navigator) en 2. een website waarmee gerichte informatie wordt aangeboden aan de oudere darmkankerpatiënt (de Patient Navigator).

Doel studie

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het effect van het gebruik van de Geriatric Navigator op de com­municatie tijdens het consult en patiëntuitkomsten zoals het onthouden en reproduceren van informatie (‘recall’). Daarnaast wordt onderzocht wat het effect is van het gebruik van de Geriatric Navigator op de communicatie tijdens het multidisciplinair overleg. Op basis van een systematische literatuurstudie en de resultaten van de eerste studie wordt de Patient Navigator ontwikkeld, waarmee oudere darmkankerpatiënten zich kunnen voorbereiden op het con­sult. Tot slot wordt de toegevoegde waarde van het gebruik van deze website onderzocht.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat is het effect van het gebruik van de Geriatric Navigator op het vergaren van informatie en het aanbieden van informatie tijdens consulten met oudere kankerpatiënten en tijdens multidisciplinaire communicatie? 2. Wat zijn de ef­fecten van het gebruik van de Geriatric Navigator en /de Patient Navigator voor oudere kankerpatiënten?

(Klinische) relevantie

Omdat verwacht wordt dat het gebruik van online applicaties in de gezondheidszorg zal toenemen, is het van groot belang om de effecten en implicaties van het gebruik van deze applicaties te onderzoeken voor oudere patiënten met kanker. Wanneer blijkt dat de onderzochte online tools uitvoerbaar en effectief zijn, kan deze wetenschappelijke ken­nis worden gebruikt voor de ontwikkeling van praktische aanbevelingen om de efficiëntie en de kwaliteit van de zorg voor oudere kankerpatiënten te verbeteren.

Translatie/ implementatie

Aan de hand van de resultaten van een systematische literatuurstudie naar de effecten van online informatievoorzie­ning voor oudere patiënten en aan de hand van usability onderzoek zal de Patient Navigator worden ontwikkeld. De Patient Navigator is bedoeld om oudere darmkankerpatiënten te helpen zich voor te bereiden op het consult en om ouderen informatie aan te bieden in de diagnostische, behandel­ en nazorgfase. Aan de hand van de resultaten zullen zowel Patient Navigator als de Geriatric Navigator worden geoptimaliseerd.