Ontwikkeling melanoom module Oncokompas

<-- Home Kennishub

Oncokompas is een eHealth toepassing die patiënten met kanker ondersteunt bij het vinden en verkrijgen van de meest optimale nazorg, aangepast aan hun persoonlijke gezondheidssituatie en voorkeuren. Gedurende dit project wordt er een tumorspecifieke module ontwikkeld voor mensen met een melanoom.

image

Introductie

Fysieke en psychische klachten tijdens en na kanker kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten, een belemmering vormen bij de terugkeer naar werk en tot een hogere zorgconsumptie leiden. Het is van belang om deze klachten in een vroeg stadium te signaleren en adequate nazorg te bieden, bijvoorbeeld met Oncokompas. In Oncokompas wordt gebruik gemaakt van patiënt-gerapporteerde uitkomst maten (PROM’s) om kwaliteit van leven in kaart te brengen. Op basis van beslissingsalgoritmes en een samenwerking met de Verwijsgids Kanker (IKNL) krijgen patiënten voorlichting en adviezen op maat. Indien nodig krijgt de patiënt tips en adviezen voor zelfzorg (in het geval van milde problematiek) of professionele zorgverlening (in het geval van ernstige problematiek).

Doel studie

Het ontwikkelen van een tumorspecifieke module voor mensen met melanoom middels een participatory design approach, waarbij er wordt samengewerkt met experts vanuit verschillende disciplines en met ervaringsdeskundigen.

Vraagstelling/ hypotheses

Niet van toepassing

(Klinische) relevantie

Middels dit project is er een tumorspecifieke module ontwikkeld voor mensen met een melanoom. Deze module in Oncokompas zal hen ondersteunen bij het monitoren van hun fysieke, psychische en sociale kwaliteit van leven en symptomen. Daarnaast zal Oncokompas hen ondersteuning kunnen bieden in het vinden van de meest optimale zorg. Er wordt verwacht dat Oncokompas de zelfmanagementvaardigheden van mensen met melanoom vergroot.

Translatie/ implementatie

De melanoom module zal worden opgenomen in Oncokompas, waarvoor mensen met kanker een account kunt ontvangen via hun zorgverlener. Meer informatie is te vinden op www.oncokompas.nl.