Randomized phase II study evaluating the feasibility and efficacy of predefined de-escalating and predefined escalating R-CHOP in patients, ≥ 75 years of age, with untreated CD20-positive Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL)

<-- Home Kennishub

Aangezien ouderen met kanker ondervertegenwoordigd zijn in oncologische clinical trials, is er gebrek aan informatie over de veiligheid en werkzaamheid van kankerbehandeling voor het groeiende aantal oudere patiënten met kanker.

image

Introductie

Ondanks de toegenomen incidentie en prevalentie van kanker bij ouderen, krijgen ouderen vaak minder agressieve therapie, hoewel veel van deze patiënten de therapie kunnen verdragen en kunnen profiteren van kankergerichte therapieën. Toxiciteit van de behandeling (leidend tot beëindiging van de therapie, met een ongunstige uitkomst als gevolg) blijft een zorg bij oudere patiënten met CD20-positive Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL). Hoewel reductie van de mortaliteit belangrijk is voor patiënten van alle leeftijden, kunnen bij oudere patiënten andere uitkomstmaten, zoals het vermogen om zelfstandig te leven, even belangrijk zijn als tumorrespons of overleving. Geriatrische screening kan ouderen die risico lopen op toxiciteit als gevolg van de kankerbehandeling detecteren, maar de gevoeligheid ervan voor het detecteren van meer subtiele veranderingen in de werking van de hersenen is beperkt.

Doel studie

Primair doel van de studie is het meten van de effectiviteit van de twee behandelingsstrategieën (gemeten als volledige remissie bij het einde van de behandeling). Eén van de secundaire doelen van deze studie is het meten van de effecten van de-escalated R-CHOP versus escalated R-miniCHOP op zowel de hersenintegriteit gemeten middels neuro-imaging, als de hersenfuncties zoals gemeten met neuropsychologisch onderzoek

Vraagstelling/ hypotheses

Wat zijn de effecten van de-escalated R-CHOP versus escalated R-miniCHOP op zowel de hersenintegriteit gemeten middels neuro-imaging, als de hersenfuncties zoals gemeten met neuropsychologisch onderzoek, bij DLBCL patiënten ≥ 75 jaar?

(Klinische) relevantie

Het opnemen van functionele eindpunten met betrekking tot de hersenfuncties kan helpen bij de gedeelde besluitvorming door artsen en patiënten door de belangrijkste interventiegebieden te identificeren.

Translatie/ implementatie

-