Seksualiteit, intimiteit en relatie binnen de oncologische zorg: evaluaties gericht op o.a. prostaatkanker, borstkanker en stomazorg

<-- Home Kennishub

Seksualiteit, intimiteit en relaties zijn weinig besproken onderwerpen in de medische spreekkamer. Derhalve is het van belang oncologische patiënten en hun partners hierin te begeleiden. Deze studie richt zich op de ervaringen, wensen en behoeften van patiënt en partner en de mogelijkheden voor ondersteuning binnen de huidige medische zorg.

Introductie

Vele oncologische behandelingen, zowel curatief als palliatief, gaan gepaard met bijwerkingen en gevolgen die van grote invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leven. Een voorbeeld is het voorkomen van erectiele disfunctie na prostaatkankerbehandeling, maar ook een veranderd zelfbeeld na mastectomie bij borstkanker of stomachirurgie bij darmkanker. Deze ingrijpende veranderingen hebben niet enkel gevolgen voor seksualiteit en intimiteit, maar tevens voor de relatiekwaliteit tussen patiënt en partner. Desondanks zijn seksualiteit, intimiteit en relatie slecht belichte onderwerpen in de huidige zorg en worden partners vaak niet betrokken als deze onderwerpen ter sprake komen. Deze studie richt zich op de ervaringen, wensen en behoeften van patiënt en partner omtrent zorg voor seksualiteit, intimiteit en relatie na oncologische behandeling. Het is voornamelijk van belang vast te stellen hoe de zorg beter kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld door betere verwijsmogelijkheden, om patiënten en partners die veranderingen in seksualiteit en intimiteit ervaren betere zorg te bieden.

Doel studie

Het doel van deze studie is evalueren op welke wijze de kwaliteit van de huidige seksuologische en relationele zorg verbeterd kan worden voor patiënten en partners die veranderingen in seksualiteit en relatie ervaren na een oncologische behandeling. Extra focus zal liggen op de timing en de gewenste vorm van deze zorg.

Vraagstelling/ hypotheses

Hoe is de huidige zorg geregeld voor oncologische patiënten en hun partners die worden geconfronteerd met veranderingen op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatie? Willen zij hier ondersteuning voor ontvangen? En zo ja, op welk moment en in welke vorm?

(Klinische) relevantie

Gebaseerd op de onderzoeksresultaten kunnen zorgverbeteringen worden opgesteld. De meest gewenste vorm van zorg zal blijken uit de studies, maar als onderzoeksgroep verwachten wij dat mede e-health een grote rol zal spelen. Met name e-health in de vorm van een applicatie die patiënten en partners begeleiding biedt middels externe zorg waarbij op eigen tempo een zorgtraject kan worden doorlopen. Indien gewenst, kan verwijzing naar een seksuoloog of uroloog plaatsvinden.

Translatie/ implementatie

Implementatie van de zorgverbeteringen, zoals een e-health applicatie, kan oncologische patiënten en partners op adequate wijze ondersteuning bieden op het gebied van veranderde seksualiteit, intimiteit en relatie ten gevolge van een oncologische behandeling. Naast het ontlasten van de zorgverleners, is een dergelijke applicatie relevant voor het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënt en partner wat kan leiden tot verbetering van kwaliteit van leven.
Publicaties
  • Grondhuis Palacios LA, Krouwel EM, den Oudsten BL, den Ouden MEM, Kloens GJ, van Duijn G, Putter H, Pelger RCM, Elzevier HW. Seksuele disfunctie en relatieproblemen na prostaatkankerbehandeling: De gewenste zorg vanuit het oogpunt van patiënt en partner. Tijdschr Urol. doi: 10.1007/ s13629-017-0172-5. Epub 2017 May 16.