Tumortype: Prostaatkanker

image

PROSPEC studie: onderzoek naar de follow-up en nazorg van mensen die behandeld zijn voor prostaatkanker door de huisarts of specialist

Het doel van deze studie is onderzoeken hoe we de huisarts meer kunnen betrekken bij de zorg voor mensen die behandeld zijn voor prostaatkanker. Een rol van de huisarts na de behandeling van prostaatkanker zorgt ervoor dat patiënten in hun eigen omgeving worden opgevangen waarbij de huisarts de zorg ook op de langere termijn kan blijven bieden. In de PROSPEC-studie vergelijken wij de follow-up en nazorg van mannen die behandeld zijn voor gelokaliseerd prostaatkanker van het ziekenhuis (huidige zorg) met de zorg van huisarts (interventie).

Seksualiteit, intimiteit en relatie binnen de oncologische zorg: evaluaties gericht op o.a. prostaatkanker, borstkanker en stomazorg

Seksualiteit, intimiteit en relaties zijn weinig besproken onderwerpen in de medische spreekkamer. Derhalve is het van belang oncologische patiënten en hun partners hierin te begeleiden. Deze studie richt zich op de ervaringen, wensen en behoeften van patiënt en partner en de mogelijkheden voor ondersteuning binnen de huidige medische zorg.