PROKEUS-studie: factoren van invloed op de keuze van behandeling, kwaliteit van leven, en tevredenheid met de behandeling van prostaatkankerpatiënten

<-- Home Kennishub

image

Introductie

Prostaatkanker is wereldwijd de meest voorkomende kanker bij mannen (1 op de zes mannen krijgt de ziekte). De levensverwachting is gelukkig goed, de meeste mannen leven na de diagnose prostaatkanker nog 10 jaar of langer. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij gelokaliseerde prostaatkanker (o.a. operatie, uitwendige bestraling, inwendige bestraling en actief volgen, een behandeloptie waarbij er niet direct ingegrepen wordt, maar waarbij de tumor nauwkeurig in de gaten gehouden wordt). De patiënten hebben bij de behandelingen een gelijke levensverwachting, maar de bijwerkingen verschillen. Daarom wordt er gestreefd naar een persoonlijk behandelplan: na overleg tussen arts en patiënt kiest de patiënt een behandeling die het best bij hem past. De werving van patiënten voor de studie is in februari 2016 gesloten. Er doen 440 patiënten uit 13 ziekenhuizen mee. De patiënten ontvangen na de baseline vragenlijst (voor de keuze van behandeling) nog drie vragenlijsten (3, 6, en 12 maanden na behandeling). De verwachting is dat de laatste vragenlijsten in de herfst van 2017 worden ingevuld.

Doel studie

In kaart brengen waarom patiënten voor een bepaalde behandeling kiezen, hoe het hen na de behandeling vergaat (o.a. kwaliteit van leven), en of de verwachtingen in overeenstemming waren met de uitkomsten van de behandeling.

Vraagstelling/ hypotheses

a. Welke factoren zijn van invloed op de keuze van behandeling bij gelokaliseerde prostaatkanker? b. Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van leven na de start van de behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker? c. Welke factoren zijn van invloed op de tevredenheid met de behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker?

(Klinische) relevantie

Persoonlijke behandelplannen (personalized cancer care) worden, o.a. bij prostaatkanker, steeds belangrijker door het groeiend aanbod van behandelingen met vergelijkbare uitkomsten maar andere bijwerkingen. Door middel van deze studie wordt in kaart gebracht wat patiënten belangrijk vinden in deze vaak lastige keuze van een behandeling en hoe ze later terugkijken op de keuze van een behandeling. In de toekomst kan met de resultaten vanuit deze studie bekeken worden of de ondersteuning van de patiënt bij het maken van deze keuze nog verbeterd kan worden.

Translatie/ implementatie

Door in kaart te brengen hoe patienten een keuze van behandeling maken en hoe de patienten hierna terugkijken op de uitkomsten van en ervaringen met de behandelingen kunnen concrete adviezen worden geformuleerd om de huidige inrichting van het keuzeproces (indien nodig) te verbeteren.