De computer-getailorde OncoActief+ interventie stimuleert prostaat- en darmkanker patiënten tijdens en na de behandeling tot voldoende beweging, om zo de nadelige gevolgen van kanker te verminderen en het herstel te bevorderen.


Beschrijving interventie

OncoActief is een ‘computer-tailored’ interventie met als doel deelnemers bewust te maken van het eigen beweeggedrag, te stimuleren meer te gaan bewegen en dit bewegen vol te blijven houden. Deelnemers ontvangen drie keer een advies-op-maat: bij de start, 2 maanden na de start en 3 maanden na de start. Adviezen zijn beschikbaar op papier (per post) en online via een beveiligde website. De inhoud van deze adviezen is gebaseerd op diverse gedragsveranderingstheorieën en sluit aan bij het huidig beweeggedrag en demografische, kanker-gerelateerde, psychosociale en motivationele kenmerken van de deelnemer. De interventie richt zich op pre-motivationele concepten (bijv. bewustzijn, kennis), motivationele concepten (bijv. eigeneffectiviteit, attitude, intrinsieke motivatie) en post-motivationele concepten (bijv. doelen stellen, actie- en coping plannen, zelfregulatie). Naast het advies-op-maat krijgt elke deelnemer ook een stappenteller en toegang tot interactieve informatie op de website (bijv. video’s met rolmodellen, video’s met thuis-oefeningen, een module om stappen-doelen te stellen, de optie om een vraag te stellen aan een fysiotherapeut en extra informatie).

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)Publicaties
  • Golsteijn et al., (2018). Short-term efficacy of a computer-tailored physical activity intervention for prostate and colorectal cancer patients and survivors: a randomized controlled trial. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. - publicatie openen
  • Golsteijn et al., (2017). A Web-Based and Print-Based Computer-Tailored Physical Activity Intervention for Prostate and Colorectal Cancer Survivors: A Comparison of User Characteristics and Intervention Use. Journal of Medical Internet Research. - publicatie openen
  • Golsteijn et al., (2017). Development of a computer-tailored physical activity intervention for prostate and colorectal cancer patients and survivors: OncoActive. BMC cancer. - publicatie openen