Signaleren van psychosociale problemen en behoefte aan zorg bij mensen die erfelijkheidsonderzoek voor kanker aanvragen

<-- Home Kennishub

Introductie

Ongeveer een kwart van de erfelijkheidsadviesvragers ervaart distress, angst en/of voelt zich depressief. Tot 75% van de erfe­lijkheidsadviesvragers ervaart milde tot ernstige psychosociale, kanker genetica gerelateerde, problemen tijdens het proces van erfelijkheidsonderzoek. Idealiter worden deze problemen zoveel mogelijk besproken tijdens de counseling. Om de problemen te herkennen zal een vragenlijst worden ontwikkeld die specifiek is voor erfelijkheidsadviesvragers, omdat andere vragenlijsten te algemeen zijn. Deze lijst kan dan gebruikt worden om de proble­men en behoefte aan psychosociale zorg van de adviesvrager duidelijk zichtbaar te maken voor de counselor.

Doel studie

Het ontwikkelen van een vragenlijst met specifieke vragen voor erfelijkheidsadviesvragers. Vervolgens om deze vra­genlijst te testen, en afkapwaarden van de vragenlijst vast te stellen. Hierna zal het gebruik van deze vragenlijst in de klinische praktijk worden geëvalueerd door een gerandomiseerde klinische studie uit te voeren.

Vraagstelling/ hypotheses

Als de erfelijkheidsadviesvrager de vragenlijst voor de counseling invult, en de counselor de antwoorden krijgt te zien dan verwachten we dat er tijdens de counseling meer gesproken zal worden over de ervaren problemen van de advies­vrager. Hierdoor verwachten we dat de counselor meer inzicht zal hebben in de ervaren problemen van de adviesvra­ger, en dat hierdoor deze problemen beter behandeld zullen worden. Uiteindelijk verwachten we dat meer problemen van de adviesvragers zullen worden opgelost.

(Klinische) relevantie

Als de counselor de antwoorden van de van tevoren ingevulde vragenlijst tijdens het counseling gesprek heeft, zal naar verwachting de kwaliteit van het gesprek over de ervaren psychosociale problemen verbeteren. Dit zal uiteindelijk leiden tot minder ervaren problemen van de erfelijkheidsadviesvragers.

Translatie/ implementatie

De vragenlijst zal internationaal beschikbaar zijn, door toekomstige publicaties in internationale peer­reviewed tijd­schriften. Verder zal er een initiatief komen om de vragenlijst in heel Nederland uit te rollen bij de centra waar erfelijk­heidsadvies voor kanker wordt aangeboden.