Persoon: E.M.A. Bleiker

image
2017

De LiFe-Guard Studie: Effectiviteit van, en ervaringen met, een jaarlijkse ‘whole-body MRI’ in families met het Li-Fraumeni syndroom

“Door het opzetten van een landelijke surveillance studie van alle TP53 mutatie families kunnen we onderzoeken of het gebruik van een whole-body MRI bijdraagt aan de detectie van tumoren in een vroeg en behandelbaar stadium wat weer kan bijdragen aan een verbeterde overleving van mensen met het Li-Fraumeni Syndroom.”

image

Patient navigation: Verbeteren van toegang tot ondersteunende zorg

Ondersteunende zorg kan een positief effect hebben op het herstel en kwaliteit van leven van mensen met kanker. Momenteel weten niet alle patiënten hoe en bij wie ze terecht kunnen voor ondersteunende zorg, wat regelmatig leidt tot onbeantwoorde zorgbehoeften. Tijdige en systematische screening, ofwel “patient navigation”, kan hier verandering in brengen.

image

Het effect van lichttherapie op vermoeidheid en psychosociaal functioneren in (non-)Hodgkin lymfoom survivors: de SPARKLE studie

“Na de behandeling van (non)-Hodgkin Lymfoom is meer dan 30% van de overlevenden langdurig ernstig vermoeid. De vermoeidheidsklachten hebben een negatieve invloed op het dagelijks leven van deze relatief jonge groep overlevenden. Het SPARKLE project beoogt een nieuwe interventie te onderzoeken die kanker-gerelateerde vermoeidheid gunstig zou kunnen beïnvloeden.”

Arbeidsparticipatie en kanker: terugkeer naar en behoud van werk als veranderbaar gedrag

‘Terugkeer naar en behoud van werk bij kankerpatiënten en survivors kunnen worden gezien als (veranderbaar) gedrag. Daarom is inzicht krijgen in de rol van gedragsdeterminanten van belang. Het draagt bij aan de ontwikkeling van toegespitste interventies, die de kwaliteit van het werkende leven van kankerpatiënten en survivors kunnen vergroten.’

Keuzes over borstreconstructie: de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een online keuzehulp (TANGO project)

De keuze voor een borstoperatie en reconstructie is een lastige keuze, die voor een groot deel afhankelijk is van persoonlijke voorkeuren en in een korte, stressvolle periode moet worden gemaakt. Ondersteuning in de vorm van een online interactieve keuzehulp kan bijdrage aan een optimale besluitvorming.