Arbeidsparticipatie en kanker: terugkeer naar en behoud van werk als veranderbaar gedrag

<-- Home Kennishub

‘Terugkeer naar en behoud van werk bij kankerpatiënten en survivors kunnen worden gezien als (veranderbaar) gedrag. Daarom is inzicht krijgen in de rol van gedragsdeterminanten van belang. Het draagt bij aan de ontwikkeling van toegespitste interventies, die de kwaliteit van het werkende leven van kankerpatiënten en survivors kunnen vergroten.’

Introductie

Ongeveer tweederde van de kankerpatiënten keert binnen twee jaar terug naar werk, maar een aanzienlijk deel van hen ervaart lichamelijke en/of psychische problemen op werk. Naast terugkeer naar werk wordt de vraag ‘hoe blijf je aan het werk’ (na terugkeer) steeds relevanter. Bij onderzoek naar arbeidsparticipatie en kanker zijn drie pijlers van belang: werk, kanker en het individu. We weten al veel over de pijlers ‘werk’ en ‘kanker’. We weten echter weinig over de rol van het ‘individu’. Het gaat hierbij niet alleen om demografische kenmerken van een individu, maar ook om determinanten van gedrag, zoals attitude ten opzichte van werk, betekenis van werk voor het individu, verwachtingen, motivatie en coping. Onderzoek naar de invloed van dergelijke factoren op werk is uitgevoerd bij andere chronische aandoeningen, maar niet bij kanker.

Doel studie

Onderzoeken of en hoe individuele factoren (naast de pijlers ‘werk’ en ‘kanker’) van invloed zijn op terugkeer naar en behoud van werk bij kanker, door: - te bestuderen of terugkeer naar en behoud van werk als veranderbaar gedrag bij kankerpatiënten en survivors kunnen worden gezien, en of gedragstheorieën en -modellen hier toegepast kunnen worden; - te bestuderen hoe interventies gericht op gedragsverandering kunnen worden vertaald naar de context van werk bij kankerpatiënten en survivors; deze ontwikkelen en op effectiviteit evalueren.

Vraagstelling/ hypotheses

Door naast kanker- en werk-gerelateerde factoren ook gedragsdeterminanten mee te nemen bij de ontwikkeling van interventies kunnen kankerpatiënten beter ondersteund worden bij werkhervatting en werkbehoud.

(Klinische) relevantie

Het fellowship is in lijn met de missie van KWF Kankerbestrijding om er te zijn voor mensen die leven met (de gevolgen van) kanker en voor de mensen die met hen samenleven. Tevens zijn de resultaten van dit fellowship van belang voor het veranderende arbeidsklimaat in Nederland, waar werknemers gemiddeld steeds ouder worden, en langer door zullen moeten werken. Hierdoor zal arbeidsparticipatie en kanker vaker aan de orde komen, en tot problemen kunnen leiden als er geen nieuwe inzichten in terugkeer naar en behoud van werk bij kankerpatiënten en survivors worden verkregen.

Translatie/ implementatie

Kennisoverdracht naar de praktijk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van kankerpatiënten en survivors. Omdat het bij terugkeer naar en behoud van werk niet alleen om de werknemer gaat, maar tevens om de partner/kinderen, en om betrokken partijen als werkgever, bedrijfsarts en verzekeringsarts, wil ik opgedane kennis omzetten in praktische adviezen voor diegene die een verantwoordelijkheid dragen in de zorg voor kankerpatiënten en survivors, wanneer het gaat om werk.
Publicaties
  • Duijts S.F.A. et al. Cancer survivors and return to work: current knowledge and future research. Psycho Oncology 2016. DOI 10.1002/pon.4235
  • Duijts S.F.A. et al. Cancer survivors’ perspectives and experiences regarding behavioural determinants of return to work and continuation of work. Disability & Rehabilitation 2016. http://dx.doi.org/10.1080/09638288.2016.1219924
  • Duijts S.F.A. et al. Sustained employability and health-related quality of life in cancer survivors up to four years after diagnosis. Acta Oncologica 2017; 56(2): 174-182
  • Duijts S.F.A. et al. Cancer-related cognitive impairment and patients’ ability to work: a current perspective. Current Opinion in Supportive & Palliative Care 2017; 11(1): 19-23