Validatie van de Nederlandse Cancer Worry Scale (CWS)

<-- Home Kennishub

“Door het valideren van de Nederlandstalige Cancer Worry Scale hebben Nederlandse onderzoekers en hulpverleners een kort en bruikbaar instrument in handen voor het vaststellen van niet-pathologische, maar wel klinisch relevante niveaus van ‘zorgen over kanker’.”

image

Introductie

Zowel in psycho-oncologisch onderzoek als in de oncologische patiëntenzorg wordt veel gebruik gemaakt van vragenlijsten die algemene angst en depressie meten. Hieraan kleven echter nadelen. Ze zijn meestal gericht op psychopathologie (detecteren van ernstige emotionele problemen) en ze zijn aspecifiek (niet specifiek gericht op de problemen rond kanker). In de Verenigde Staten is in 1994 de Cancer Worry Scale (4 items) beschreven, welke in Engeland is uitgebreid naar een 6-item vragenlijst en in Nederland door onze groep is gelanceerd als een 8-item vragenlijst. Kennis over de psychometrische eigenschappen van deze vragenlijst, zowel nationaal als internationaal, is beperkt.

Doel studie

Met deze studie onderzoeken we de psychometrische eigenschappen van de Nederlandstalige, 8-item Cancer Worry Scale.

Vraagstelling/ hypotheses

- In hoeverre is de Cancer Worry Scale (8 items) een valide en betrouwbaar instrument? - Is er een klinisch relevante cut-off score te identificeren? - Kunnen we Nederlandse normen genereren voor diverse groepen patiënten en mensen met een verhoogd risico op kanker?

(Klinische) relevantie

Door meer inzicht te geven in de psychometrische eigenschappen van de Cancer Worry Scale, door een cut-off score voor klinisch relevante zorgen te geven, en door Nederlandse normen voor diverse subgroepen te publiceren, kunnen wij het gebruik van deze vragenlijst faciliteren en de patiëntenzorg ondersteunen.

Translatie/ implementatie

De studie zal ons inzicht geven in de eigenschappen van de Nederlandstalige Cancer Worry Scale. Deze vragenlijst wordt nu al veel gebruikt in onderzoek. Met een klinisch-relevante cut-off score en het beschrijven van normgegevens zal het instrument ook in de klinische praktijk gebruikt kunnen worden.