Vertaling en validatie van de Nederlandse Supportive Care Needs Survey – Short Form 34

<-- Home Kennishub

image

Introductie

Veel mensen hebben tijdens of na de behandeling van kanker behoefte aan verschillende vormen van nazorg. In Nederland is nog geen gevalideerde vragenlijst beschikbaar om de behoefte aan nazorg bij patiënten met kanker vast te stellen. Er is wel een goede Australische vragenlijst die wereldwijd veel gebruikt wordt, de Supportive Care Needs Survey – Short Form 34 (SCNSSF34).

Doel studie

Het doel van dit project is om de Supportive Care Needs Survey te vertalen en aan te passen voor de Nederlandse situatie en te valideren voor patiënten met kanker (SCNS-NL). Daarnaast zal een module worden ontwikkeld voor patiënten die behandeld zijn voor hoofd-halskanker (SCNS-NL_HNC). Ook zal onderzocht worden welke factoren van belang zijn bij de behoefte aan nazorg.

Vraagstelling/ hypotheses

De psychometrische eigenschappen van de SCNS-NL en de SCNS-NL_HNC zijn goed. Op basis van deze vragenlijsten zijn afkapwaarden vastgesteld voor de EORTC QLQ-C30 en EORTC QLQ-H&N35.

(Klinische) relevantie

De SCNS-NL en SCNS-NL_HNC kunnen gebruikt worden om behoefte aan nazorg bij (hoofd-hals)kankerpatienten te meten.

Translatie/ implementatie

Het project is afgerond. De SCNS-NL en SCNS-NL_HNC zijn op te vragen via s.biemans@vumc.nl.
Publicaties
  • F. Jansen et al. Identifying cut-off scores for the EORTC QLQC30 and the head and neck cancer specific module (EORTC QLQ-H&N35) representing unmet supportive care needs in head and neck cancer patients. Head and Neck 2016; 38 Suppl 1: E1493-1500
  • Jansen F et al. The need for supportive care among head and neck cancer patients: psychometric assessment of the Dutch version of the Supportive Care Needs Survey Short-Form (SCNS-SF34) and the newly developed Head and Neck Cancer Module (SCNS-HNC). Supportive Care in Cancer 2016;24(11):4639-4649.