Opleiding Psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers

Opleiding Psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die zich willen specialiseren in de psychologische zorg voor mensen met een ernstige chronische somatische aandoening en/of in het bijzonder de psychosociale oncologie. Het accent ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Aan de orde komt hoe de specifieke aspecten van een bepaalde ziekte benaderd kunnen worden. Met deze opleiding versterk én vergroot je je competenties op het gebied van de psychologische zorg voor patiënten met een chronische somatische ziekte.

Naar het inschrijformulier

Wat biedt de opleiding?

Doel

Na het volgen van de opleiding heeft u grondige en actuele kennis van de medische en psychosociale aspecten van de oncologie.

Na deelname bent u in staat om:

 • Middels de opgedane basiskennis over de medische aspecten van de oncologie effectief te communiceren met patiënten en hun naasten over de gevolgen van kanker.
 • Vanuit het biopsychosociale model een heldere psychosociale diagnose te stellen met aandacht voor zingeving en existentiële vragen, natuurlijke reacties op   levensbedreigende situaties effectief te ondersteunen en stagnerende processen adequaat te begeleiden.
 • Multidisciplinair samen te werken in een oncologische context, met kennis van de kracht, mogelijkheden en beperkingen van uw beroepsgroep, waarbij u uw eigen gedachten en emoties professioneel weet te hanteren.

Doelgroep

Deze post-HBO opleiding is bedoeld voor maatschappelijk werkers die patiënten met kanker en diens naasten begeleiden. De oncologie staat model voor andere (ernstige) chronische ziekten.

Inhoud

De belangrijkste onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

 • Inleiding in de medische oncologie: o.a. diagnose, behandeling, psychische bijwerkingen, risicofactoren
 • Begeleidingsaspecten – de patiënt in beeld:
  • Werken met het draaglast-draagkrachtmodel; het biopsychosociaal model en zelfzorg van de hulpverlener
  • Palliatieve zorg, psychopathologie, presentie en interventie en narratief werken met de ziektegeschiedenis van kanker
 • Zingeving en kanker: verlies, aanboren van eigen krachten, (weer) in contact met het lichaam: non-verbale methodieken
 • Systeemgericht werken: kanker in relaties (partner/gezin/familie), seksualiteit
 • Positioneren en multidisciplinair samenwerken in een oncologisch netwerk

De studiebelasting bedraagt 96 uur, waarvan 48 contacturen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinhard Schulte van de HAN
e-mail: reinhard.schulte@han.nl
telefoon: 06-40025523

Beoordeling & certificering

U sluit de opleiding af met een portfoliotoets. Indien u minimaal 80% aanwezig bent geweest en uw portfolio met tenminste voldoende is beoordeeld,  ontvangt u een certificaat.

Accreditatie & erkenning

NVPO
De opleiding draagt het NVPO keurmerk. Indien u als maatschappelijk werker bij Registerplein geregistreerd bent en een opleiding met een NVPO keurmerk heeft afgerond, voldoet u aan de voorwaarden voor opname in het NVPO deskundigenbestand

Registerplein (voorheen BAMw)
Voor deze cursus wordt accreditatie (13,1 punt) aangevraagd bij Registerplein.

Data & locatie

Elke cursusbijeenkomst vindt plaats op donderdagen van 09:30 tot 16:30 in Utrecht.
Dag 1: 12 november 2020
Dag 2: 26 november 2020
Dag 3: 10 december 2020
Dag 4: 14 januari 2021
Dag 5: 28 januari 2021
Dag 6: 11 februari 2021
Dag 7: 4 maart 2021
Dag 8: 18 maart 2021
De certificering vindt plaats op 13 mei 2021 van 14.00 tot 16.00 uur.

Kosten

De kosten bedragen €2995 p.p.

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

Inschrijven