Deze begeleide zelfhulpinterventie heeft als doel spraak- , slik- en schouderklachten (tijdens en na bestraling) te voorkomen bij hoofd-halskankerpatiënten.


Beschrijving interventie

Binnen de hoofd-halswerkgroep van het VUmc / Cancer Center Amsterdam is een oefenprogramma ontwikkeld: Halszaken (preventie van spraak- , slik- en schouderklachten). Met behulp van dit programma kunnen mensen thuis zelfstandig oefeningen uitvoeren voor, tijdens en na de bestraling om spieren in het hoofd-halsgebied soepel te houden. Het oefenprogramma bestaat uit ontspanningsoefeningen voor hoofd, hals en schouders en stem- , spraak- , slik- en schouderoefeningen met als doel het behouden en bevorderen van de bewegelijkheid van de betrokken spiergroepen, het geven van communicatieadviezen en tips voor het slikken. De patiënten krijgen voor de behandeling (radiotherapie) uitleg over het belang en de werkwijze van oefenprogramma. Patiënten krijgen de oefeningen op papier mee (een oefenbrochure van 28 pagina’s met DVD), of een inlogcode voor de website en er vindt wekelijks coaching plaats (via e-mail of telefoon). Op de website en in het boekje met DVD vinden patiënten uitleg over hoofdhalskanker, uitleg over het oefenprogramma, filmpjes met uitleg en voorbeelden van de verschillende oefeningen en tips. Voor patiënten die geen toegang hebben tot internet is er een boekje gemaakt met fotovoorbeelden van de oefeningen. De oefeningen worden tijdens de bestralingsperiode zelfstandig thuis uitgevoerd. Patiënten worden geïnstrueerd drie maal per dag te oefenen. Het doorlopen van het volledige oefenprogramma neemt 10-15 minuten in beslag. Bij vragen kunnen patiënten contact opnemen met een logopedist.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)Publicaties
  • Cnossen IC. Self-management supporting rehabilitation in head and neck cancer patients. Vrije Universiteit Amsterdam, 12 april 2016. (Co)promotores: prof dr IM Verdonck-de Leeuw, prof dr CR Leemans, dr CF van Uden-Kraan. Print Service: Ede, 2016. - publicatie openen