Screenen en behandelen van psychologische distress bij gemetastaseerde colorectale kanker

Leestijd: < 1 min

<-- Home Kennishub

Het vroegtijdig opsporen van psychologische distress en zonodig behandelen van psychologische distress, volgens een stepped care benadering.


Beschrijving interventie

Het ontwikkelde TES-programma is gebaseerd op gericht selecteren (‘Targeted selection’), gestructureerd begeleiden (‘Enhanced care’) en . Stepped care bestaat uit (i) oplettend afwachten; (ii) als psychologische distress blijft bestaan, een zelfhulp programma met begeleiding (gebaseerd op de principes van problem solving therapie); een online zelfhulp programma of via een cursusboekje; (iii) als psychologische distress blijft bestaan wordt er een probleem analyse uitgevoerd en een afspraak (‘contract’) gemaakt met de patiënt over de volgende stap; de behandeling bestaat uit problem solving therapie(face-to-face); (iv) als psychologische distress blijft bestaan wordt er psychotherapie of medicatie aangeboden. Opsporen en verminderen van psychologische distress (gevoelens van somberheid en angst).

Wetenschappelijke evidentie

Nee


De interventie is niet effectief gebleken. Hoewel de interventie in economisch opzicht dominant was, is de conclusie toch geweest dat implementatie op brede schaal niet aangewezen is.
Publicaties
  • Schuurhuize et al. (2019). Screening and Stepped Care Targeting Psychological Distress in Patients With Metastatic Colorectal Cancer: The TES Cluster Randomized Trial. Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 2019. - publicatie openen
  • El Alili et al. (2020). Economic evaluation of a combined screening and stepped-care treatment program targeting psychological distress in patients with metastatic colorectal cancer: A cluster randomized controlled trial. Palliative Medicine.. - publicatie openen