Deze psycho-educatieve gespreksgroep heeft als doel volwassenen met kanker en hun partners, die de zorg dragen voor minderjarige kinderen (0-18 jaar), te ondersteunen in het omgaan met kanker binnen het gezin en de competentiebeleving van ouders bij het vervullen van opvoedingstaken te vergroten.


Beschrijving interventie

De themabijeenkomsten betreffen een laagdrempelige psycho-educatieve gespreksgroep voor ouders met kanker en hun partners (of ex-partners), met drie aansluitende bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders van minderjarige kinderen (0-18 jaar). In elke bijeenkomst staat een thema centraal, namelijk: 1) communicatie (o.a. aandacht voor de manier waarop kinderen per levensfase communiceren en hoe hierop afgestemd kan worden in het geven van informatie over de ziekte), 2) omgaan met emoties (het herkennen van emoties bij jezelf en de kinderen, het delen van eigen emoties en het ondersteunen van kinderen in het omgaan met hun emoties), en 3) opvoeden (opvoedingswaarden, opvoedingsopgaven, en opvoeden in tijden van stress als gevolg van de ziekte en behandelingen). Er zijn twee gespreksleiders (GZ-psychologen, orthopedagogen, of klinisch psychologen); zij geven psycho-educatie en bewaken dat de uitwisseling van ervaringen gerelateerd is aan het thema van de betreffende groepsbijeenkomst. De bijeenkomsten vinden wekelijks of tweewekelijks plaats en duren anderhalf uur per keer.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, evidentie vergelijkbare interventiePublicaties
  • Verkaik, D., Boelen, P. A., Spuij, M., & Kappeyne van de Coppello, C. (2018). De kracht van kwetsbaarheid: Over gespreksgroepen van ouders met kanker. Groepen, 2018, 13-23. - publicatie openen