Verder Zonder Stembanden bestaat uit een zelfzorgprogramma en een begeleid oefenprogramma gericht op spraak-, slik-, en schouderklachten voor hoofd-halskankerpatiënten behandeld met een totale laryngectomie.


Beschrijving interventie

Verder Zonder Stembanden is een interventie gericht op hoofd-halskankerpatiënten na een totale laryngectomie en bestaat uit een zelfzorgprogramma en een begeleid oefenprogramma. Het zelfzorgprogramma bevat informatie en zelfzorgadviezen over bewegen, eten en drinken, ruiken, stomazorg, prothesezorg en spreken na een totale laryngectomie. Het oefenprogramma bestaat uit diverse oefeningen voor hoofd, mond, nek, hals en schouders en is gericht op het voorkomen dan wel verminderen van spraak-, slik-, en schouderklachten. Patiënten die het begeleide oefenprogramma volgen worden gevraagd om gedurende 12 weken drie keer per dag de oefeningen uit te voeren. Wekelijks worden zij hierbij via telefoon of mail, gecoacht door hun logopedist, fysiotherapeut of verpleegkundig specialist. Verder Zonder Stembanden is beschikbaar via internet en als boek met DVD. Alle informatie en oefeningen worden ondersteund door filmmateriaal en foto’s.

Wetenschappelijke evidentie

Onbekend