Persoon: N. Raijmakers

image

‘Hij moet toch eten?’ – Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij patiënten met kanker

In deze studie worden de psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij kanker in kaart gebracht zodat tools kunnen worden ontwikkeld voor patiënten, naasten en hulpverleners. Meer bekendheid en bewustwording van deze problematiek kan bijdragen aan het sneller signaleren en beter bespreekbaar maken ervan.

image

Ervaren kwaliteit van zorg en leven van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten: een prospectieve observationele cohortstudie

Door kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven bij patiënten met gevorderde kanker en hun naasten te onderzoeken over tijd in de palliatieve fase krijgen we meer inzicht in de ervaringen en behoeften van deze doelgroep.