Afwegingen bij de Bestraling van EndeLdarmtumoren (ABEL)

<-- Home Kennishub

Introductie

De landelijke richtlijn ‘Rectumcarcinoom’ adviseert preopera­tieve bestraling, er van uitgaande dat de voordelen van bestra­ling opwegen tegen de nadelen. Patiënten worden niet expliciet gewezen op deze afweging en hun voorkeuren worden vaak niet nagegaan. Onderzoek toont echter aan dat artsen veelal voor­keuren van patiënten niet accuraat kunnen voorspellen. In een eerdere studie hebben wij een computertaak geëvalueerd die als doel heeft om het belang dat een individu hecht aan aspec­ten van de behandeling te verhelderen. Deze taak, gebaseerd op Adaptive Conjoint Analysis (ACA) methodologie, is op het indi­vidu toegesneden en theoretisch onderbouwd. Zowel behandelde patiënten als oncologen gaven aan dat optimale zorg mede afhangt van individuele voorkeuren van patiënten en dat de ACA­taak behulpzaam kan zijn in het besluit­vormingsproces. De ABEL­studie onderzoekt het effect van de ACA­taak op de communicatie en het besluitvormings­proces bij patiënten met endeldarmkanker, die voor de beslissing staan hoe dit te behandelen.

Doel studie

Het onderzoek heeft als doel de invloed van de ACA­taak in de klinische praktijk te bestuderen, in het bijzonder de invloed op het bespreken van voorkeuren van patiënten in de spreekkamer en op de besluitvorming betreffende be­straling voorafgaand aan de operatie bij patiënten met endeldarmkanker.

Vraagstelling/ hypotheses

In welke mate wordt het belang dat patiënten hechten aan uitkomsten van zorg expliciet gecommuniceerd tijdens het consult? In hoeverre heeft de ACA invloed op het bespreken van voorkeuren van patiënten t.a.v. de behandeling? In hoeverre komt de keuze voor wel/geen bestraling overeen met het belang dat de patiënt hecht aan bijwerkingen? In hoeverre zijn patiënten in staat met bijwerkingen om te gaan één jaar na de operatie?

(Klinische) relevantie

Door dit onderzoek is het mogelijk om individuele voorkeuren van patiënten sterker te laten meewegen bij de besluit­vorming rondom de behandeling van endeldarmkanker, en de behandelingsrichtlijn colorectaal carcinoom verder te ontwikkelen.

Translatie/ implementatie

In een vervolgstudie zoeken we consensus onder artsen en patiënten over welke uitkomsten van bestraling minimaal besproken dienen te worden. Hierdoor kan de voorlichting aan patiënten verbeterd worden; dit is een belangrijke voorwaarde om voorkeuren van individuele patiënten in kaart te brengen en mee te laten wegen bij de besluitvorming rondom de behandeling. De resultaten van dit project zullen worden opgenomen in de herziene behandelingsrichtlijn colorectaal carcinoom.