Begeleiding van patiënten gediagnosticeerd met gastro-intestinale kanker bij terugkeer naar werk vanuit de klinische setting (GIRONA-studie)

<-- Home Kennishub

‘Weer werken na kanker betekent voor velen een gevoel van terug naar een ‘normaal’ leven.’

image

Introductie

Gastro-intestinale (GI) kanker komt veel voor en veel patiënten bevinden zich in de werkende leeftijd wanneer de diagnose wordt gesteld. Tot dusver is er weinig onderzoek gedaan naar patiënten met GI kanker en interventies die de terugkeer naar werk bevorderen, terwijl veel van deze patiënten werkgerelateerde problemen ervaren die zich veelal voordoen vóór tijdens en na de behandeling.

Doel studie

Het doel van deze studie is om in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen bij werkgerelateerde problemen vanuit de klinische setting. Deze problemen kunnen verschillen in mate van ernst. Door middel van een beslisschema waarin ziekte- en werk- gerelateerde factoren zijn verwerkt, zal de patiënt worden verwezen naar de interventie die onderverdeeld is in drie type ondersteuningen voor werkgerelateerde problemen. In de verschillende ondersteuningen zijn verschillende disciplines betrokken die de ondersteuning zullen gaan bieden. Hierdoor kan de passende werkgerelateerde ondersteuning gegeven worden.

Vraagstelling/ hypotheses

Hoe kunnen patiënten met GI kanker die werkgerelateerde problemen ervaren, in een zo vroeg mogelijk stadium optimaal ondersteund worden vanuit de klinische setting?

(Klinische) relevantie

Er is behoefte bij kankerpatiënten aan ondersteuning bij de terugkeer naar werk. Dit project richt zich op om passende ondersteuning te bieden zodat deze patiënten aan het werk kunnen blijven of terug keren naar werk. Deze ondersteuning vindt plaats in een zo vroeg mogelijk stadium, aangezien veel patiënten problemen ondervinden met werk in de tijd rond diagnose tijdens en na de behandeling.

Translatie/ implementatie

In deze studie evalueren we het effect van de interventie op terugkeer naar werk, waarin die werk- gerelateerde problemen ervaren een passende ondersteuning krijgen vergeleken met de standaard zorg.
Publicaties
  • Zaman, A.C., et al., Supporting cancer patients with workrelated problems through an oncological occupational physician: a feasibility study. Eur J Cancer Care (Engl), 2015
  • - Zaman, A.G., et al., Design of a multicentre randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of a tailored clinical support intervention to enhance return to work for gastrointestinal cancer patients. BMC Cancer, 2016. 16: p. 303.
  • Zaman AGNM, Tytgat KMAJ, Klinkenbijl JHG, Frings-Dresen MHW, de Boer AGEM. Is a tailored work-related support intervention feasible in everyday clinical practice? The experience of healthcare professionals and patients with cancer. Work. 2020;66(4):871-884.
  • Zaman AGNM, Tytgat KMAJ, Klinkenbijl JHG, de Boer AGEM, Frings-Dresen MHW. Process evaluation of a tailored work-related support intervention for patients diagnosed with gastrointestinal cancer. J Cancer Surviv. 2020 Feb;14(1):59-71.
  • Zaman AGNM, Tytgat KMAJ, Klinkenbijl JHG, Boer FCD, Brink MA, Brinkhuis JC, Bruinvels DJ, Dol LCM, van Duijvendijk P, Hemmer PHJ, Lamme B, Loosveld OJL, Mok MM, Rejda T, Rutten H, Schoorlemmer A, Sonneveld DJ, Stassen LPS, Veenstra RP, van de Ven A, Velzing ER, Frings-Dresen MHW, de Boer AGEM. Effectiveness of a Tailored Work-Related Support Intervention for Patients Diagnosed with Gastrointestinal Cancer: A Multicenter Randomized Controlled Trial. J Occup Rehabil. 2021 Jun;31(2):323-338.