Onderzoek naar de rol van genetische factoren en biomarkers bij het ontstaan van late effecten na lymfoombehandeling

Introductie

De afgelopen jaren is de behandeling voor hodgkin en bepaalde typen non-hodgkinlymfoom, zoals diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL), effectiever geworden, waardoor steeds meer mensen genezen van deze ziekte. Tegelijkertijd wordt er steeds meer bekend over de mogelijke nadelige effecten van de behandeling op de lange termijn. Daarom zijn de BETER poliklinieken opgericht om late schade in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te behandelen. Met behulp van een KWF-subsidie wordt de nationale BETER-REFLECTIE biobank opgezet. Met deze biobank willen we onderzoek naar de rol van genetische factoren en biomarkers bij het ontstaan van late effecten na lymfoombehandeling mogelijk maken.

Doel studie

Het opzetten van een nationale biobank om onderzoek naar de rol van genetische factoren en biomarkers bij het ontstaan van late effecten na lymfoombehandeling te faciliteren.

Vraagstelling/ hypotheses

Wat is de rol van genetische factoren en biomarkers bij het ontstaan van late effecten na lymfoombehandeling?

Methode

Voormalig lymfoompatienten die de BETER-poli in een deelnemend centrum bezoeken worden om deelname gevraagd. Nadat iemand toestemming heeft gegeven voor deelname, wordt er eenmalig 3 buisjes bloed afgenomen voor de biobank. Er wordt geprobeerd om bloed te prikken wanneer er ook al bloed wordt geprikt voor de zorg, zodat er geen extra prikmoment plaats hoeft te vinden.

(Klinische) relevantie

Met de verkregen kennis kunnen we de screening van voormalig lymfoompatiënten en behandeling van nieuwe lymfoompatiënten nog beter op elk individu aanpassen.

Translatie/ implementatie

Wanneer we weten wat de rol van genetische factoren en biomarkers zijn bij het ontstaan van late effecten na lymfoombehandeling, kunnen we voormalig lymfoompatienten die op de BETER poli gezien worden voor hun late effecten bloed laten prikken en onderzoeker welke risicos ze hebben op het gebied van het ontwikkelen van tweede tumoren of hart en vaatziekten.