De ontwikkeling en implementatie van fysiotherapeutisch ondersteunde behandelprogramma’s op maat voor vrouwen met gemetastaseerde borstkanker.

<-- Home Kennishub

Introductie

Met het toenemen van de overlevingsduur van vrouwen met een gevorderd stadium van borstkanker neemt de behoefte aan ondersteunende zorg toe. In de fase waarin genezing niet meer mogelijk is, maar de behandeling gericht is op het remmen van voortschrijdende ziekte en/of het beheersen van symptomen, is het behoud van kwaliteit van leven voor patiënten een belangrijke, maar moeilijke opgave. Het huidige aanbod van revalidatie interventies voor vrouwen met gemetastaseerde borstkanker is klein en gefragmenteerd, hoewel de noodzaak van aandacht voor survivorship care in de palliatieve fase door de nationale richtlijnen wordt erkend. Het ontwikkelen van een specifiek zorgaanbod, gericht op het verbeteren van lichamelijk en psychosociaal welzijn is van belang voor het optimaliseren van de kwaliteit van leven van patiënten met een gevorderd stadium van kanker.

Doel studie

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een zorgaanbod op maat van lichaamsgerichte interventies om de kwaliteit van leven bij vrouwen met gemetastaseerde borstkanker te vergroten. Dit interventie aanbod wordt ontwikkeld middels het uitvoeren van een review naar de effectiviteit van verschillende vormen van bewegen bij patiënten met gemetastaseerde kanker en het organiseren van focusgroepen en interviews en het uitvoeren van een survey onder vrouwen met gemetastaseerde borstkanker uit verschillende ziekenhuizen, waarmee nader de behoeften worden geïnventariseerd van de zorggebruikers, de zorgaanbieders en de verwijzers. Het interventieaanbod gaat uit van een fysiotherapeutisch stepped care model met ondersteuning van E-health en/of M-health en zal vervolgens regionaal geïmplementeerd worden.

Vraagstelling/ hypotheses

Wat zijn de behoeften, wensen en barrières van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders t.a.v. lichaamsgerichte interventies gericht op het bevorderen van fysieke fitheid en vitaliteit bij vrouwen met een gevorderd stadium van borstkanker? En wat is er bekend in de literatuur over de effecten van dergelijke interventies bij deze doelgroep? Wat is de haalbaarheid en wat zijn de uitkomsten van het te ontwikkelen interventieaanbod, en hoe wordt dit gewaardeerd door de deelnemers, verwijzers en zorgaanbieders?

(Klinische) relevantie

Door het succesvol ontwikkelen en duurzaam implementeren van een fysiotherapeutisch interventieprogramma op maat zal de patiënt op hoogkwalitatieve wijze begeleid worden bij optimaliseren van de vitaliteit en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Translatie/ implementatie

In eerste instantie zal het ontwikkelde programma regionaal worden geïmplementeerd en na evaluatie op haalbaarheid en acceptatie zal het worden klaar gemaakt voor een landelijke uitrol in samenwerking met het NPI (Nederlands Paramedisch Instituut).