STEPS: SusTained Employability of cancer Patients and their partnerS

<-- Home Kennishub

Ontwikkeling en (kosten-)effectiviteitsanalyse van een arbeidsparticipatieprogramma ter ondersteuning van (ex-)kankerpatiënten bij terugkeer naar werk én langdurig aan het werk blijven.

image

Introductie

Ieder jaar krijgen 40.000 mensen in de werkende leeftijd de diagnose kanker in Nederland. Dit aantal zal in de toekomst toenemen door verbeterde screeningsmethoden, maar ook door de verhoging van de pensioenleeftijd. Arbeidsparticipatie levert volgens mensen met kanker een belangrijke bijdrage aan hun kwaliteit van leven. Velen ervaren echter aanzienlijke problemen bij terugkeer naar werk én aan het werk blijven. In de afgelopen decennia zijn er daarom verschillende programma’s ontwikkeld en onderzocht om mensen met kanker hierin te ondersteunen. Helaas is er weinig bewijs voor de effectiviteit van deze programma’s. Daarnaast is er geen enkel programma ontwikkeld voor mensen met kanker die weer aan het werk zijn, maar langdurige fysieke en/of psychosociale problemen ten gevolge van de diagnose en behandeling ervaren op de werkplek. Ook bij partners van mensen met kanker kunnen problemen ontstaan ten aanzien van hun arbeidsparticipatie. Partners nemen een belangrijke plaats in als het gaat om de zorg voor de persoon met kanker en moeten navigeren tussen de verschillende rollen die zij hebben, inclusief de rol van werknemer. De verwachting is dat de diagnose kanker negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het werk van partners. Deze problemen hebben tot nu toe nauwelijks aandacht gekregen.

Doel studie

1. Evalueren van de (kosten-)effectiviteit van een op-maat gemaakt arbeidsparticipatieprogramma ten aanzien van terugkeer naar werk én aan het werk blijven bij mensen met kanker die een arbeidscontract hebben, vergeleken met de gebruikelijke zorg. Daarnaast wordt de effectiviteit van het programma onderzocht ten aanzien van, onder andere, gereedheid voor terugkeer naar werk en kwaliteit van leven, en wordt een procesevaluatie uitgevoerd. 2. Evalueren van de gevolgen van een kankerdiagnose voor de gezondheid en het werk van partners van mensen met kanker (zoals ziekteverzuim en kwaliteit van leven). Daarnaast is het doel inzicht te verkrijgen in gezondheids- en werkgerelateerde ervaringen en behoeften van partners van mensen met kanker, en een model te ontwikkelen om hun werkstatus te voorspellen.

Vraagstelling/ hypotheses

Wij verwachten dat mensen met kanker die deelnemen aan het programma een duurzamere arbeidsparticipatie en een hogere kwaliteit van leven hebben dan personen die het programma niet gevolgd hebben. Daarnaast verwachten wij de gevolgen van een kankerdiagnose voor de gezondheid en het werk van partners van mensen met kanker in kaart te kunnen brengen. In de toekomst zullen hierdoor programma’s specifiek voor partners ontwikkeld kunnen worden om duurzame arbeidsparticipatie onder partners te ondersteunen.

Methode

Gerandomiseerde, gecontroleerde trial (patiënten). Cohortstudie (partners). De STEPS interventie voor patiënten bestaat uit een combinatie van op werk-gerichte ergotherapie en kanker-gespecialiseerde re-integratieconsultatie. Patiënten ontvangen hulp bij werkhervatting en/of werkbehoud van eigen werk. De STEPS interventie is gebaseerd op een gedragsveranderingskader (Stages of Change) en wordt op maat aangeboden.

(Klinische) relevantie

Het op-maat gemaakte arbeidsparticipatieprogramma zal mensen met kanker ondersteunen bij terugkeer naar werk én aan het werk blijven, en zal zorgverleners en werkgevers uitrusten met essentiële kennis en vaardigheden om dit proces te optimaliseren. Daarnaast zal ons onderzoek relevante kennis opleveren over de gevolgen van een kankerdiagnose voor de gezondheid en het werk van partners van mensen met kanker.

Translatie/ implementatie

Om het arbeidsparticipatieprogramma te implementeren, dient meer bewustzijn gecreëerd te worden bij relevante partijen uit de (bedrijfs-)gezondheidszorg ten aanzien van de problemen rondom duurzame arbeidsparticipatie van mensen met kanker en hun partners. Barrières rondom implementatie zullen vroegtijdig geïdentificeerd en aangepakt moeten worden. Daarnaast is het van groot belang dat het programma kostendekkend wordt ingebed in de praktijk.
Publicaties
  • Coenen, P., Zegers, A. D., Stapelfeldt, C. M., de Maaker‐Berkhof, M., Abma, F., van Der Beek, A. J., ... & Duijts, S. F. (2021). Cross‐cultural translation and adaptation of the Readiness for Return To Work questionnaire for Dutch cancer survivors. European journal of cancer care, 30(2), e13383.
  • Zegers, A. D., Coenen, P., van Belzen, M., Engelen, V., Richel, C., Dona, D. J., ... & Duijts, S. F. (2021). Cancer survivors' experiences with conversations about work‐related issues in the hospital setting. Psycho‐Oncology, 30(1), 27-34.
  • Zegers, A. D., Coenen, P., Bültmann, U., Retèl, V., Kieffer, J. M., van der Beek, A. J., & Duijts, S. (2021). Supporting participation in paid work of cancer survivors and their partners in the Netherlands: protocol of the SusTained Employability in cancer Patients and their partnerS (STEPS) multi-centre randomized controlled trial and cohort study. BMC public health, 21(1), 1844. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11865-8