De groep is bedoeld voor mensen die na de medische behandelingen merken dat ze behoefte hebben om aandacht te besteden aan wat zij hebben meegemaakt of meemaken en ervaringen willen uitwisselen met anderen (erkenning en herkenning van ervaringen, gevoelens).


Beschrijving interventie

De groepsbijeenkomsten (max. 10 sessies) vinden plaats rondom ‘vaste’ thema’s maar er vindt altijd aanpassing plaats w.b. specifieke thema’s die de deelnemers inbrengen. Er worden geleide meditaties en ontspanningsoefeningen gedaan, om de deelnemers te ondersteunen bij het bij zichzelf blijven te midden van de groep, er wordt psycho-educatie geboden, er vindt uitwisseling plaats d.m.v. gesprekken, diverse werkvormen (tekenen b.v.). Thema’s die aan de orde komen zijn: zelfbeeld, lichaamsbeleving, angst voor terugkeer, angst voor de dood, eenzaamheid, relatie met partner, kinderen en omgeving, seksualiteit, verliesverwerking, afhankelijkheid, evt. vruchtbaarheid (kinderen kunnen krijgen), communicatie (eigen omgeving maar ook met artsen/behandelaars), werkhervatting en toekomstperspectief.

Wetenschappelijke evidentie

Onbekend