Het bewegingsprogramma heeft als doel om cognitieve klachten en cognitieve problemen te verbeteren van patiënten die behandeld zijn voor borstkanker met chemotherapie.


Beschrijving interventie

In de PAM studie wordt een beweegprogramma van 6 maanden onderzocht. Het beweegprogramma bestaat uit trainingen onder leiding van een fysiotherapeut en wandelen (Nordic of Power Walking). De training bij de fysiotherapeut is 2 keer per week een uur bij een fysiotherapiepraktijk in de woonomgeving van de patiënt. Het betreft een fitnesstraining waarbij wordt gewerkt aan kracht en conditie. Daarnaast bestaat het programma uit 2 keer per week een uur stevig wandelen (Nordic of Power Walking). Het niveau van de trainingen wordt bepaald door een fietstest die wordt afgelegd bij de sportarts en krachttesten bij de fysiotherapeut. De zwaarte van het programma zal langzaam worden opgebouwd om blessures te voorkomen.

Wetenschappelijke evidentie

Wordt momenteel onderzochtPublicaties
  • Witlox et al. (2019). Effect of physical exercise on cognitive function and brain measures after chemotherapy in patients with breast cancer (PAM study): protocol of a randomised controlled trial. BMJ. - publicatie openen