Het doel van deze tekstuele zelfaffirmatie interventie is het verminderen of voorkomen van eventuele negatieve effecten van het informeren van borstkanker patiënten over mogelijke cognitieve bijwerkingen van chemotherapie op cognitieve klachten en prestaties.


Beschrijving interventie

De zelfaffirmatie interventie bestond uit een paragraaf over belangrijke persoonlijke waarden, kenmerken en acties die werd toegevoegd aan een online informatieve tekst over chemotherapie-gerelateerde cognitieve problemen. Deelnemers lazen deze tekst eenmalig vóór zij de baseline internetvragenlijst van ons onderzoek invulden. Het doel van deze aanvullende paragraaf was om zelfaffirmatie uit te lokken bij de lezer, nadat zij informatie lazen over mogelijke chemotherapie-gerelateerde cognitieve problemen. Door de lezer te herinneren aan belangrijke persoonlijke waarden, kenmerken of acties, is het idee dat dit hun gevoel van zelf-integriteit zou kunnen herstellen na het lezen van mogelijk bedreigende gezondheidsinformatie. We hebben onderzocht of deze zelfaffirmatie interventie het optreden van eventuele negatieve effecten van informatie (of nocebo effecten) op (zelf-gerapporteerde) cognitieve problemen zou kunnen verminderen.

Wetenschappelijke evidentie

Wordt momenteel onderzocht