De ontbrekende schakel: optimalisatie van werkhervatting van werknemers met kanker, door het ondersteunen van werkgevers

<-- Home Kennishub

image

Introductie

Het overgrote deel van de werknemers met kanker wil binnen 1,5 jaar het werk hervatten. Bij deze werkhervatting speelt de werkgever een cruciale rol. Ondanks deze cruciale rol is nog weinig bekend over ervaringen van werkgevers met de werkhervatting van werknemers met kanker, laat staan interventies die deze werkhervatting proberen te verbeteren door werkgevers te ondersteunen. Aangezien werkgevers niet dagelijks te maken krijgen met werknemers met kanker, is het noodzakelijk dat ondersteuning pas aangeboden wordt op het moment dat de werkgever daar behoefte aan heeft. Een online toolbox zou een effectieve manier kunnen zijn om werkgevers op het juiste moment handvatten te bieden in de vorm van specifieke informatie en tips, zodat zij beter voorbereid zijn om hun werknemer met kanker terug te begeleiden naar werk.

Doel studie

Het ontwikkelen en evalueren (haalbaarheid d.m.v. een pilot-RCT) van een online toolbox om werkgevers te ondersteunen tijdens de werkhervatting van werknemers met kanker, met als doel om de arbeidsparticipatie van werknemers met kanker te verbeteren.

Vraagstelling/ hypotheses

Hoe ervaren werkgevers de werkhervatting van werknemers met kanker en is een online toolbox een haalbare manier om werkgevers hierbij te ondersteunen?

(Klinische) relevantie

Een succesvolle en duurzame werkhervatting van werknemers met kanker is belangrijk voor het verbeteren van het welzijn van kankerpatiënten en om de sociale en financiële impact van de diagnose kanker te verminderen. Doordat werkgevers een cruciale rol spelen bij deze werkhervatting, en kennis over het perspectief van werkgevers schaars is, beschouwen wij een interventie gericht op de werkgever als een uitgelezen mogelijkheid om de werkhervatting van werknemers met kanker te optimaliseren.

Translatie/ implementatie

Door de implementatie van de online toolbox zullen werkgevers beter uitgerust zijn om hun werknemer met kanker terug te laten keren in werk. Hierdoor zal niet alleen de werkhervatting van werknemers met kanker verbeteren, maar zal de online toolbox ook bijdragen aan het algehele welzijn van kankerpatiënten.