Werken na borstkanker: de rol van de huisarts in voorlichting en psychosociale zorg

<-- Home Kennishub

Informatie verkrijgen over behoefte aan ondersteuning (in de vorm van voorlichting en nazorg) van de huisarts en handvaten bieden aan de huisarts m.b.t. borstkanker en (terugkeer naar) werk.

image

Introductie

Het merendeel van de borstkankerpatiënten heeft een leeftijd waarop zij nog kan deelnemen in het arbeidsproces, maar hierbij ervaren de patiënten vaak problemen. Het al dan niet kunnen werken draagt bij aan de kwaliteit van leven. Er zijn interventies ontwikkeld om hen daarbij te ondersteunen. Echter, in geen van deze interventies is er een rol voor de huisarts weggelegd. En juist nu de huisarts een toenemende centrale rol gaat krijgen in de (na)zorg bij kanker, is het van belang om ook de werk gerelateerde problemen te bespreken.

Doel studie

Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren wat de rol van de huisarts op dit moment is en in de toekomst zou kunnen zijn t.a.v. voorlichting en verwijzing rondom re-integratie. Uiteindelijk is het doel om een werkwijzer te maken voor de huisarts hoe om te gaan met terugkeer naar werk bij borstkankerpatiënten.

Vraagstelling/ hypotheses

Welke rol kan de huisarts vervullen in voorlichting en ondersteuning bij het werken/ terugkeren naar werk van borstkankerpatiënten?

(Klinische) relevantie

De werkwijzer die uiteindelijk zal worden ontwikkeld, zal huisartsen ondersteuning bieden bij de nazorg van (ex)borstkankerpatiënten, specifiek gericht op (de terugkeer naar) werk.

Translatie/ implementatie

De werkwijzer zal geïmplementeerd worden in de huisartsopleiding en bij nascholingen voor huisartsen. In de laatste fase van het project zal de haalbaarheid van de werkwijzer in de praktijk worden geëvalueerd.