Stimuleren patientenparticipatie onder Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse patienten met kanker.


Beschrijving interventie

De conversatie starter is een meertalig eHealth instrument, dat bestaat uit 5 Question Prompt Lists met illustraties over 4 verschillende thema's: patientenrecht, psychosociale ondersteuning, klinische trials, levensstijl, en behandeling. Deze worden vooraf in de moedertaal van de patient ingevuld (ook audio-optie aanwezig) en voorvertaald verzonden naar de zorgverlener inclusief communicatietips. Na het consult kan de zorgverlener patientenvoorlichting versturen over deze thema's in de vorm van narratieven in de moedertaal van de patient.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)Publicaties
  • Sungur et al. (2020). Development and Evaluation of a Digital Intervention for Fulfilling the Needs of Older Migrant Patients With Cancer: User-Centered Design Approach. Journal of Medical Internet Research. - publicatie openen