Het monitoren van - en vroegtijdig ingrijpen bij - pijn bij kinderen met kanker in de thuissituatie. Het verbeteren van pijnmanagement bij kinderen met kanker in de thuissituatie, door 1) educatie van gezinnen over kanker gerelateerde pijn, en 2) het verbeteren van communicatie tussen het thuisfront en het ziekenhuis middels een app.

image

Beschrijving interventie

De KLIK Pijnmonitor is een app waarmee gezinnen pijnklachten van het kind kunnen vastleggen en waarmee directe communicatie over pijn tussen het thuisfront en het ziekenhuis wordt gefaciliteerd. Gezinnen geven pijn een score op een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn) (Numerical Rating Scale). Het Pijnteam van het ziekenhuis ontvangt vervolgens een melding wanneer de pijn klinisch significant is (afkappunt >4) en er follow-up nodig is. De hoogte van de score dicteert binnen welk tijdsbestek verpleegkundigen contact op zullen nemen. Zo nemen zij bij een score tussen de 4 - 6 binnen twee uur contact op met de patiënt, en bij een score tussen de 7 - 10 binnen een half uur.

Wetenschappelijke evidentie

Onbekend


DE RELIEF-1 pilot studie, waar 27 gezinnen en 6 zorgverleners aan deelnamen, heeft uitgewezen dat gebruik van de KLIK Pijnmonitor app in het Prinses Máxima Centrum haalbaar is. Daarnaast is de app gebruiksvriendelijk en functioneert deze technisch goed. Een vervolgstudie moet uitwijzen of gebruik van de app ook effectief is in het verminderen van pijn. De RELIEF-2 Randomized Controlled Trial is op 01-02-2021 van start gegaan en zal naar verwachting lopen tot en met 01-06-2022.
Publicaties
  • Simon, J., Schepers, S. A., Grootenhuis, M. A., Mensink, M., Huitema, A. D., Tissing, W., & Michiels, E. (2021). Reducing pain in children with cancer at home: a feasibility study of the KLIK pain monitor app. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 29(12), 7617–7626. - publicatie openen