Het monitoren van - en vroegtijdig ingrijpen bij - pijn bij kinderen met kanker in de thuissituatie


Beschrijving interventie

De KLIK Pijnmonitor is een app waarmee gezinnen pijnklachten van het kind kunnen vastleggen en waarmee directe communicatie over pijn tussen het thuisfront en het ziekenhuis wordt gefaciliteerd. Gezinnen geven pijn een score op een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn) (Numerical Rating Scale). Het Pijnteam van het ziekenhuis ontvangt vervolgens een melding wanneer de pijn klinisch significant is (afkappunt >4) en er follow-up nodig is. De hoogte van de score dicteert binnen welk tijdsbestek verpleegkundigen contact op zullen nemen. Zo nemen zij bij een score tussen de 4 - 6 binnen twee uur contact op met de patiënt, en bij een score tussen de 7 - 10 binnen een half uur.

Wetenschappelijke evidentie

Onbekend