De online zelfhulpinterventie ‘Houvast voor elkaar’ biedt informatie en steun en helpt partners van mensen met kanker het beste te halen uit deze moeilijke tijd. Doel van de interventie is een afname van psychologische distress in partners van kankerpatiënten.


Beschrijving interventie

Bij het maken van de cursus ‘Houvast, voor elkaar’ is nauw samengewerkt met partners van mensen met kanker. Hun behoeften, wensen en ideeën vormen de basis van de cursus. De cursus is een zelfhulpcursus die bestaat uit 6 basislessen, die elk een thema behandelen: (1) Herkennen en omgaan met emoties; (2) Het versterken van veerkracht; (3) De invloed van negatieve gedachten; (4) Het herkennen van waarden in het leven en in de relatie; (5) Het belang van communicatie; (6) Vriendelijk zijn voor zichzelf. Elke les start met een korte informatieve tekst over het onderwerp van die les. Daarna volgen enkele korte psychologische oefeningen die de partner kunnen helpen om zijn/haar veerkracht te versterken, meer te leven in het nu, of stil te staat bij dingen die echt belangrijk zijn. Na iedere les krijgen de partners praktische informatie, tips en nuttige verwijzingen naar websites en organisaties. Ook bevat de cursus, voor degene die dat graag willen, mogelijkheden om in contact te komen met lotgenoten. De cursus is gratis. Partners kunnen kiezen of zij de cursus alleen of gedeeltelijk samen met hun partner willen doen en waar en wanneer zij de cursus gaan doorlopen. Dit kan op de computer of tablet. De cursus vergt ongeveer 1.5 uur per week en hij duurt, afhankelijk van de beschikbare tijd, ongeveer 6-12 weken.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)Publicaties
  • Köhle, et al. (2018). Intent to use a web-based psychological intervention for partners of cancer patients: Associated factors and preferences. Journal of psychosocial oncology. - publicatie openen
  • Köhle et al. (2015). A web-based self-help intervention for partners of cancer patients based on Acceptance and Commitment Therapy: a protocol of a randomized controlled trial. BMC Public Health. - publicatie openen
  • Köhle et al. (2015). Needs and Preferences of Partners of Cancer Patients Regarding a Web-Based Psychological Intervention: A Qualitative Study, JMIR Cancer. - publicatie openen
  • Köhle et al. (2017). User-experiences with a web-based self-help intervention for partners of cancer patients based on acceptance and commitment therapy and self-compassion: a qualitative study. BMC public health. - publicatie openen
  • Köhle et al. (2021). Web-based self-help intervention for partners of cancer patients based on acceptance and commitment therapy and self-compassion training: a randomized controlled trial with automated versus personal feedback. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer. - publicatie openen