Gesprek met screeningsconsulent gericht het voorkomen of verbeteren van de gevolgen van kanker op psychisch, sociaal, fysiek en zingevingsvlak en vervolgens advies/verwijzing geven voor niet-medische ondersteuning en/of begeleiding of zelfmanagement adviezen.


Beschrijving interventie

De screeningsconsulent gaat met patient en eventuele naaste(n) in gesprek om te inventariseren welke hulpvragen er zijn. De patient krijgt dan informatie en advies betreft mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding. Patient neemt de regie voor deze zorg in eigen hand, kiest zelf of en bij wie hij/zij de behandeling krijgt. Er zijn goede contacten en afspraken met zorgverleners in de regio (huisartsen, paramedici, thuis, GRZ) en weten wie gespecialiseerd zijn op het gebied van oncologische nazorg. Deze screening kan op ieder moment in het ziekteproces plaatsvinden. Onder nazorg verstaan we hulp van zorgprofessionals binnen of buiten ziekenhuis St Jansdal. Intern kunnen we in overleg met revalidatiearts medisch specialistische revalidatie aanbieden.

Wetenschappelijke evidentie

Onbekend