Tijdschrift Psychosociale Oncologie

Het tijdschrift wordt 4x per jaar gepubliceerd en is hier online leesbaar voor leden van de NVPO. Ingezonden bijdragen zijn van harte welkom. Meer informatie over de redactie, deadlines, verschijningsdata en meer, vindt u via onderstaande knop.

Lees meer over het tijdschrift

Wendy Oldenmenger

4 maart 2022

Wendy Oldenmenger werkt in het Erasmus MC als coördinator (hemato-)oncologisch zorgonderzoek. Ze is tevens coördinator van het Expertisecentrum Palliatieve Z...

COMMON: open communiceren over complementaire zorg in de oncologie

4 maart 2022

Ongeveer de helft van de patiënten met kanker maakt gebruik van complementaire zorg naast hun reguliere behandeling, zoals acupunctuur, massage of voedingssu...

Ondersteuning bij het maken van een weloverwogen keuze over directe borstreconstructie

4 maart 2022

Vrouwen die vanwege borstkanker een volledige borstverwijdering ondergaan kunnen vaak kiezen of zij in dezelfde operatie een borstreconstructie willen of nie...

Integrale zorg: hoe geef je dat samen vorm en inhoud?

4 maart 2022

Kees kreeg ongeveer 10 jaar geleden kanker, waarvan hij is genezen. Nu heeft hij te horen gekregen dat hij opnieuw kanker heeft, maar het betreft een ander s...

Zorgen voor een naaste met kanker: de impact op het psychische en sociale welzijn van mantelzorgers.

4 maart 2022

Nederland kent ruim vier miljoen mantelzorgers, waarvan ruim 380.000 mantelzorgers aangeven dat zij zich regelmatig overbelast voelen. Hoewel het algemeen be...

Aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden bij verwijzing erfelijkheidsonderzoek borstkanker

4 maart 2022

Vrouwen met borstkanker en een lager opleidingsniveau of een migratieachtergrond krijgen minder vaak een verwijzing voor erfelijkheidsonderzoek. Promovenda J...

De Kennishub: een actueel overzicht van onderzoek en interventies binnen de paramedische en psychosociale oncologie

4 maart 2022

Nederland kent een groot aantal onderzoekers, zorgverleners en beleidsmakers binnen de paramedische en psychosociale oncologie. Samenwerking is belangrijk, m...

Stille kracht

4 maart 2022

Vincent is mijn allereerste cliënt. In al zijn bescheidenheid heeft hij een bijzondere hobby en is hij de stille kracht voor zijn geliefden. Ik voel een enor...

Verleden, heden en toekomst: het spirituele levensverhaal

4 maart 2022

Hoe de krachtige stemmen van middeleeuwse mystieke vrouwen inspireerden tot het onderzoeken van een hedendaagse schrijfinterventie voor (ex-)kankerpatiënten:...

Oratie Samen Beter?!

4 maart 2022

Met de aanvaarding van mijn leerstoel pediatrische psycho-oncologie, in mei 2019, heb ik de taak op mij genomen, om bij te dragen aan de missie van het Prins...