Tijdschrift Psychosociale Oncologie

Het tijdschrift wordt 4x per jaar gepubliceerd en is hier online leesbaar voor leden van de NVPO. Ingezonden bijdragen zijn van harte welkom. Meer informatie over de redactie, deadlines, verschijningsdata en meer, vindt u via onderstaande knop.

Lees meer over het tijdschrift

Terugkeer naar werk bij zeldzame kanker: ervaringen van patiënten en (zorg)professionals

2 december 2022

Patiënten met een zeldzame vorm van kanker (1 op de 5 van alle nieuwe kankerdiagnoses) krijgen regelmatig te maken met vertraagde diagnostiek en een complexe...

“Wat ziet u er goed uit mevrouw”

2 december 2022

Een groot deel van de klachten in de gezondheidzorg gaat over communicatie. Maar wat is deze schadelijke communicatie? Psychologen Janine Westendorp en Liesb...

Langer leven, maar in onzekerheid

2 december 2022

Dankzij nieuwe behandelmethoden leven sommige mensen met gevorderde kanker langer. Dit is goed nieuws, maar het brengt ook veel teweeg bij patiënten en hun n...

Zwaard van Damocles

2 december 2022

Je bent te gast op een feestje waar je lang naar hebt uitgekeken. Je ziet er tiptop uit en bewondert de mooi ingerichte ruimte. Je hoort prachtige muziek, fi...

Integrale zorg; Interview met Dr. Pieter Poortman

28 november 2022

Op een doordeweekse dag spreek ik Dr. Poortman, oncologisch chirurg, over het nut en de noodzaak van integrale zorg. Ten dienste van het helen van de mens, d...

Herijken van leven en loopbaan met en na kanker

28 november 2022

Onderzoek gericht op het ondersteunen van arbeidsparticipatie bij (ex-)kankerpatiënten laat specifieke subgroepen vaak buiten beschouwing. Daaronder vallen b...

Communicatie van gepersonaliseerde risico-informatie

28 november 2022

Informatie over de kansen en risico’s van verschillende behandelopties is nodig om samen met de patiënt een behandelkeuze te maken. Door de grote toename van...

Late effecten van kankerbehandelingen en functioneren in werk: wat helpt werkenden verder?

28 november 2022

In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 50.000 werkenden kanker; 5% van de huidige werkenden werd in het verleden met kanker geconfronteerd. Deze werkenden ...

Marleen Oomes

28 november 2022

Marleen Oomes is werkzaam als Verpleegkundige in opleiding tot Specialist bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het LUMC. Daarnaast heeft zij veel erv...

De ParadoX-studie: Wanneer kiezen een last is.

28 november 2022

Van artsen wordt tegenwoordig gevraagd patiënten te betrekken bij de behandelkeuze, zodat patiënten zorg krijgen die bij hen past. Voor sommige patiënten kan...