Het tijdschrift Psychosociale Oncologie wordt ieder kwartaal uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

Doelen

De belangrijkste doelen van het tijdschrift zijn:

 1. Informeren van professionals die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in onderzoek, behandeling en/of begeleiding van mensen met kanker en hun naasten over actuele onderwerpen in de psychosociale oncologie;
 2. Informeren van professionals in de psychosociale oncologie over evenementen en ontwikkelingen binnen de vereniging;
 3. Bieden van een forum voor informatie-uitwisseling en het presenteren van eigen werk (zowel onderzoek als klinische praktijk) voor leden van de NVPO via ingezonden artikelen.

Inhoud

Centraal binnen het tijdschrift staan deskundigheidsbevordering, behandelprogramma’s, thema’s zoals kanker en genetische counseling, vroegsignalering, distress, kwaliteit van leven, voorlichting, vermoeidheid, protocollen en richtlijnen, psychosociaal oncologisch onderzoek en verwijsmogelijkheden. De vierde en laatste editie van het jaar heeft de vorm van een themanummer.


Inhoud Psychosociale Oncologie 2020.2

Voorkant Psychosociale Oncologie 2020, 2e editie

In het huidige nummer:

 • Wie ben jij en wat heb jij nodig: de nieuwe visie op zorg, door Eveliene Manten-Horst (integrale zorg)
 • Vincent Willemsen, door Karen Holtmaat (onderzoeker uitgelicht)
 • Kanker en dood: taboes doorbreken in het gezin, door Carine Kappeyne van de Coppello
 • Woorden, door Joyce Vermeer (klinische les)
 • SPARC-studie, onder redactie van Liza van Lent (uit de Kennishub)
 • Seks in je gesprek: de Roze Olifant maakt seksualiteit en intimiteit (beter) bespreekbaar, door Maartje Meijers (interventie uitgelicht)
 • COVID-19 en kanker, onder redactie van Liza van Lent
 • Ervaringen en behoeften van ongeneeslijk zieke kankerpatiënten; Het effect van online hulpmiddel ‘Oncokompas’ bij leven na kanker; Minder vermoeidheid bij patiënten met ongeneeslijke kanker na cognitieve gedragstherapie, onder redactie van Fabiola Müller (wetenschappelijke artikelen)
 • Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO) helpt bij niet-medische vragen, door Annette Tolhoek 
 • Carla Agasi-Idenburg en Jolien Admiraal, onder redactie van Melanie Schellekens (proefschriftbesprekingen)
 • Kunnen begint met willen, door Julia Simon (vanuit de patiënt)
 • Sekspraat, door Martine Folsche (column)

Lezers

Het tijdschrift wordt verstuurd naar alle leden van de NVPO (plusminus 500) en relevante samenwerkingspartijen zoals KWF, beroepsverenigingen en IPSO-instellingen. Het lezerspubliek bestaat daarmee uit professionals binnen de gezondheidszorg (o.a. psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten en artsen), onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Redactie

De redactie bestaat uit leden van de NVPO met verschillende beroepsmatige achtergronden/deskundigheden vanuit diverse regio’s binnen het land. NVPO-leden kunnen lid worden van de redactie. Lidmaatschap geschiedt op vrijwillige basis. Aanmelding kan door interesse kenbaar te maken bij de hoofredacteur via redactie@nvpo.nl

Huidige samenstelling
Op dit moment bestaat de redactie uit:

 • Liza van Lent, onderzoeker (hoofd- en eindredacteur)
 • Melanie Schellekens, onderzoeker
 • Chris de Jongh, fysiotherapeut
 • Arrien van Prooijen-de Jong, oncologieverpleegkundige
 • Kelly van Bindsbergen, onderzoeker
 • Joyce Vermeer, systeemtherapeut/mindfulnesstrainer
 • Julia Simon, psycholoog/onderzoeker
 • Eveliene Manten-Horst, Directeur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk
 • Karen Holtmaat, onderzoeker
 • Fabiola Müller, onderzoeker

Lidmaatschap & abonnement

Lidmaatschap
Leden van de NVPO ontvangen Psychosociale Oncologie vier keer per jaar. Organisaties kunnen geen lid worden van de NVPO, maar wel een abonnement nemen op het tijdschrift. De kosten daarvoor bedragen €65,- per jaar. Om lid te worden van de NVPO of voor het aanvragen van een (organisatie)abonnement kan contact worden opgenomen met het Verenigingssecretariaat NVPO via nvposecr@nvpo.nl.

Beëindigen lidmaatschap
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend via nvposecr@nvpo.nl en voor 1 november van de lopende jaargang in het bezit te zijn van de NVPO.

Voor auteurs

Ingezonden bijdragen zijn van harte welkom. Wilt u een artikel in het tijdschrift Psychosociale Oncologie plaatsen, neem dan contact op met Liza van Lent, hoofdredacteur van het tijdschrift Psychosociale Oncologie via redactie@nvpo.nl. Zij bepaalt in samenspraak met de overige redactie over de geschiktheid van de voorgestelde bijdrage en zal u vervolgens de richtlijnen voor auteurs toesturen.

Kopij dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het tijdschrift (zie tabblad ‘Tijdschrift Psychosociale Oncologie’) en de NVPO. De redactie gaat ervan uit dat ingezonden kopij niet eerder in een Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd.

Deadline en verschijningsdatum

 • Nr. 1 2020– deadline 4 januari 2020 – verschijnt: maart 2020.
 • Nr. 2 2020- deadline 4 april 2020 – verschijnt: juni 2020
 • Nr. 3 2020- deadline 4 juli 2020 – verschijnt: september 2020
 • Nr. 4 2020- deadline 4 oktober 2020 – verschijnt: december 2020