Het tijdschrift

Het tijdschrift Psychosociale Oncologie wordt ieder kwartaal uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

Het tijdschrift

Doelen

De belangrijkste doelen van het tijdschrift zijn:

 1. Informeren van professionals die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in onderzoek, behandeling en/of begeleiding van mensen met kanker en hun naasten over actuele onderwerpen in de psychosociale oncologie;
 2. Informeren van professionals in de psychosociale oncologie over evenementen en ontwikkelingen binnen de vereniging;
 3. Bieden van een forum voor informatie-uitwisseling en het presenteren van eigen werk (zowel onderzoek als klinische praktijk) voor leden van de NVPO via ingezonden artikelen.

Inhoud

Centraal binnen het tijdschrift staan deskundigheidsbevordering, behandelprogramma’s, thema’s zoals kanker en genetische counseling, vroegsignalering, distress, kwaliteit van leven, voorlichting, vermoeidheid, protocollen en richtlijnen, psychosociaal oncologisch onderzoek en verwijsmogelijkheden. De vierde en laatste editie van het jaar heeft de vorm van een themanummer.

Lezers

Het tijdschrift wordt verstuurd naar alle leden van de NVPO (plusminus 500) en relevante samenwerkingspartijen zoals KWF, beroepsverenigingen en IPSO-instellingen. Het lezerspubliek bestaat daarmee uit professionals binnen de gezondheidszorg (o.a. psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten en artsen), onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Redactie

De redactie bestaat uit leden van de NVPO met verschillende beroepsmatige achtergronden/deskundigheden vanuit diverse regio’s binnen het land. NVPO-leden kunnen lid worden van de redactie. Lidmaatschap geschiedt op vrijwillige basis. Aanmelding kan door interesse kenbaar te maken bij de hoofredacteur via redactie@nvpo.nl

Huidige samenstelling
Op dit moment bestaat de redactie uit:

 • John Soedirman, arts en medisch-historisch onderzoeker (hoofd- en eindredacteur ad interim)
 • Melanie Schellekens, onderzoeker
 • Chris de Jongh, fysiotherapeut
 • Arrien van Prooijen-de Jong, oncologieverpleegkundige
 • Kelly van Bindsbergen, onderzoeker
 • Roos-Marie Tummers, adviseur IKNL
 • Joyce Vermeer, systeemtherapeut/mindfulnesstrainer
 • Liza van Lent, onderzoeker
 • Julia Simon, psycholoog/onderzoeker
 • Eveliene Manten-Horst, Directeur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk

Lidmaatschap & abonnement

Lidmaatschap
Leden van de NVPO ontvangen Psychosociale Oncologie vier keer per jaar. Organisaties kunnen geen lid worden van de NVPO, maar wel een abonnement nemen op het tijdschrift. De kosten daarvoor bedragen €65,- per jaar. Om lid te worden van de NVPO of voor het aanvragen van een (organisatie)abonnement kan contact worden opgenomen met het Verenigingssecretariaat NVPO via nvposecr@nvpo.nl.

Beëindigen lidmaatschap
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend via nvposecr@nvpo.nl en voor 1 november van de lopende jaargang in het bezit te zijn van de NVPO.

Voor auteurs

Ingezonden bijdragen zijn van harte welkom. Wilt u een artikel in het tijdschrift Psychosociale Oncologie plaatsen, neem dan contact op met Marij Hillen, hoofdredacteur van het tijdschrift Psychosociale Oncologie via redactie@nvpo.nl. Zij bepaalt in samenspraak met de overige redactie over de geschiktheid van de voorgestelde bijdrage en zal u vervolgens de richtlijnen voor auteurs toesturen.

Kopij dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het tijdschrift (zie tabblad ‘Tijdschrift Psychosociale Oncologie’) en de NVPO. De redactie gaat ervan uit dat ingezonden kopij niet eerder in een Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd.

Deadline en verschijningsdatum

 • Nr. 4 2018– deadline 4 oktober 2018 – verschijnt: december 2018, themanummer.
 • Nr. 1 2019– deadline 4 januari 2019 – verschijnt: maart 2019.
 • Nr. 2 2019- deadline 4 april 2019 – verschijnt: juni 2019
 • Nr. 3 2019- deadline 4 juli 2019 – verschijnt: september 2019

Voor adverteerders

Wilt u adverteren in het tijdschrift Psychosociale Oncologie, neem dan contact op met John Soedirman, interim-hoofdredacteur van het tijdschrift Psychosociale Oncologie (email: redactie@nvpo.nl).

Meer informatie over adverteren