Uit de Kennishub

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

In de Kennishub zijn actuele en lopende onderzoeken binnen de psychosociale oncologie verzameld. In iedere editie wordt hier één van uitgelicht.

Lees meer over het tijdschrift

Nazorg op maat voor vrouwen met vulvakanker: Gebruik van PROMs in de dagelijkse klinische praktijk voor verbetering van zorg voor vrouwen met vulvakanker

3 september 2022

De diagnose vulvakanker en de behandeling zijn ingrijpend en hebben een grote impact op zowel lichamelijk, psychologisch als sociaal vlak. Zo rapporteren vro...

De ENHANCE gerandomiseerde gecontroleerde studie

4 juni 2022

Met deze studie willen we onderzoeken of een leefstijlprogramma, voorafgaand aan operatieve blaasverwijdering, het aantal en de ernst van postoperatieve comp...

COMMON: open communiceren over complementaire zorg in de oncologie

4 maart 2022

Ongeveer de helft van de patiënten met kanker maakt gebruik van complementaire zorg naast hun reguliere behandeling, zoals acupunctuur, massage of voedingssu...

NET-QUBIC: Langetermijngevolgen voor patiënten met hoofd-halskanker en hun naasten

4 december 2021

Veel patiënten met hoofd-halskanker hebben tot 2 jaar na de medische behandeling nog last van lichamelijke klachten (bijv. pijn, een droge mond, of slaapprob...

PERSPECTIVES: Angst voor progressie en andere psychosociale uitkomsten bij patiënten met gevorderde kanker die langdurig systemisch behandeld worden

4 september 2021

Door nieuwe en succesvolle behandelingen voor kanker leven sommige patiënten met gevorderde of gemetastaseerde kanker langer dan aanvankelijk verwacht. Dit i...

PATIO-studie: het optimaliseren van de ondersteunende zorg voor patiënten met kanker

5 juni 2021

Het Patiënteninformatiecentrum Oncologie (PATIO) heeft in januari 2019 haar deuren geopend voor patiënten en naasten die te maken krijgen met kanker. PATIO i...

SYMPHONY

6 maart 2021

Patiënten met ongeneeslijke kanker worden nog te vaak onvoldoende betrokken bij de besluitvorming over hun behandeling. Dit terwijl juist in de palliatieve o...

i-WORC

4 december 2020

Werken na een diagnose kanker blijkt soms niet gemakkelijk. Cognitieve problemen – zoals problemen met het geheugen of met concentreren – kunnen ervoor zorge...

Gezin en kanker

4 september 2020

Als een moeder of vader kanker heeft, is dit ingrijpend voor het hele gezin. De diagnose, behandeling en onzekerheid over de toekomst kunnen zorgen voor een ...

SPARC-studie: Seksueel rehabilitatie programma na radiotherapie voor gynaecologische kanker

6 juni 2020

In Nederland wordt jaarlijks bij ruim 4000 vrouwen gynaecologische kanker gediagnosticeerd, waarvan ongeveer 35% radiotherapie ontvangt. Radiotherapie kan bi...