Uit de Kennishub

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

In de Kennishub zijn actuele en lopende onderzoeken binnen de psychosociale oncologie verzameld. In iedere editie wordt hier één van uitgelicht.

Lees meer over het tijdschrift

Kennishub update

1 juni 2024

De NVPO Kennishub is een waardevolle bron van informatie voor onderzoekers en zorgverleners. In de Kennishub vindt u een actueel overzicht van onderzoek en i...

Shared decision making met etnische minderheidsgroepen in de oncologische zorg

1 maart 2024

Er wordt verwacht dat etnische minderheidsgroepen de komende jaren meer gebruik gaan maken van de oncologische zorg. In deze zorgsetting moeten veel beslissi...

Pilot study of the eHealth application ‘Cancer Patients Better Life Experience’

3 december 2023

De CAPABLE pilotstudie onderzoekt het effect, de bruikbaarheid en haalbaarheid van de CAPABLE eHealth applicatie bij melanoompatiënten tijdens de behandeling...

Kan een gezonde leefstijl bijdragen aan minder kanker-gerelateerde vermoeidheid?

1 september 2023

Bijna vier op de tien mensen blijft na behandeling van darmkanker last houden van ernstige vermoeidheid. Dit heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. D...

Kanker in het gezin

2 juni 2023

Als in een gezin één van de ouders kanker krijgt, is de impact op alle betrokkenen enorm groot. Steun die door mensen van buitenaf wordt geboden is essentiee...

Uit de kennishub

2 maart 2023

Psychosociale screening bij gezinnen waarin een ouder kanker heeft Als een ouder met minderjarige kinderen gediagnosticeerd wordt met kanker, is dit ingrijpe...

De ParadoX-studie: Wanneer kiezen een last is.

28 november 2022

Van artsen wordt tegenwoordig gevraagd patiënten te betrekken bij de behandelkeuze, zodat patiënten zorg krijgen die bij hen past. Voor sommige patiënten kan...

Nazorg op maat voor vrouwen met vulvakanker: Gebruik van PROMs in de dagelijkse klinische praktijk voor verbetering van zorg voor vrouwen met vulvakanker

3 september 2022

De diagnose vulvakanker en de behandeling zijn ingrijpend en hebben een grote impact op zowel lichamelijk, psychologisch als sociaal vlak. Zo rapporteren vro...

De ENHANCE gerandomiseerde gecontroleerde studie

4 juni 2022

Met deze studie willen we onderzoeken of een leefstijlprogramma, voorafgaand aan operatieve blaasverwijdering, het aantal en de ernst van postoperatieve comp...

COMMON: open communiceren over complementaire zorg in de oncologie

4 maart 2022

Ongeveer de helft van de patiënten met kanker maakt gebruik van complementaire zorg naast hun reguliere behandeling, zoals acupunctuur, massage of voedingssu...