Wetenschappelijke artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

In deze rubriek wordt een helder overzicht geboden van recente wetenschappelijke publicaties in de psychosociale oncologie. Dat wordt gedaan aan de hand van gemakkelijke Nederlandse samenvattingen.

Lees meer over het tijdschrift

Literatuurstudie naar de rol van patiënt gerapporteerde uitkomsten in de dagelijkse oncologische zorg

4 december 2020

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn vragenlijsten die gebruikt worden om belangrijke aspecten van gezondheid en kwaliteit van leven, zoals fysiek ...

Recent literatuurreview evalueert effectiviteit van online interventies in het verminderen van psychologische distress

4 december 2020

De effectiviteit van online interventies in het verminderen van psychologische distress is nog onduidelijk. In deze review werden recente publicaties beoorde...

Minder vaak oncologische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

4 december 2020

Een verstandelijke beperking komt gemiddeld voor bij 1 op de 100 mensen. In Nederland gaat het dus om ongeveer 170.000 mensen. Naar schatting hebben ruim een...

Gediagnosticeerd met dikkedarmkanker op jongvolwassen leeftijd: hoe denken patiënten over de oorzaak van hun ziekte?

4 september 2020

Jongvolwassen kankerpatiënten (18-39 jaar) worden geconfronteerd met een levensbedreigende, voor hun leeftijd zeldzame ziekte en agressieve behandeling daarv...

Gesprekken over prognose bij uitgezaaide kanker: wat voor effect hebben ze op de patiënt?

4 september 2020

Patiënten met uitgezaaide kanker moeten moeilijke beslissingen nemen over hun behandeling en levenseinde. Daarom is duidelijke informatie over de prognose (k...

Psychologische gevolgen en kwaliteit van leven na een positieve ontlastingstest

4 september 2020

In Nederland werd in 2014 het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Als daarbij bloed in de ontlasting wordt aangetroffen, wordt een kijkonderzoek (...

Minder vermoeidheid bij patiënten met ongeneeslijke kanker na cognitieve gedragstherapie

5 juni 2020

Ernstige vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht tijdens de behandeling van kanker. Psychologische interventies en fysieke trainingsprogramma’s lijken vee...

Het effect van het online hulpmiddel ‘Oncokompas’ bij leven na kanker

5 juni 2020

Het online hulpmiddel ‘Oncokompas’ is ontwikkeld voor ex-kankerpatiënten om hen te ondersteunen bij het zelf managen van symptomen en het verbeteren van de k...

Ervaringen en behoeften van ongeneeslijk zieke kankerpatiënten

5 juni 2020

Patiënten met niet te genezen kanker zijn maar matig tevreden over emotionele steun tijdens het slechtnieuwsgesprek. Ook na dit gesprek hebben patiënten beho...

Jongvolwassen en hun zorgverleners denken verschillend over het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit

6 maart 2020

Kanker kan van invloed zijn op seksualiteit, maar is een moeilijk onderwerp om te bespreken in de spreekkamer. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ...