Wetenschappelijke artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

In deze rubriek wordt een helder overzicht geboden van recente wetenschappelijke publicaties in de psychosociale oncologie. Dat wordt gedaan aan de hand van gemakkelijke Nederlandse samenvattingen.

Lees meer over het tijdschrift

Rich Pictures: tekeningen om inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten met uitgezaaide kanker

4 december 2021

Over uitgezaaide kanker praten is niet eenvoudig. Een combinatie met visuele methoden zou een gesprek voor patiënten wellicht gemakkelijker kunnen maken. Inl...

Zelfzorg, veerkracht en ervaren zorglast bij naasten van mensen met gevorderde kanker

4 december 2021

Kanker heb je niet alleen. Veel naasten van patiënten met gevorderde kanker geven mantelzorg. Als zij daarbij meer aan zelfzorg doen en meer veerkracht hebbe...

Optimisme als mogelijke beschermende factor bij kankerpatiënten met chronische perifere neuropathie

4 december 2021

Zo’n 30 procent van de kankerpatiënten die behandeld zijn met chemotherapie ervaart chronische neuropathie. De behandelmogelijkheden van neuropathie zijn zee...

Hoe negatieve ziektepercepties samenhangen met een slechtere kwaliteit van leven bij patiënten met ernstige kanker

4 september 2021

Kwaliteit van leven is een belangrijke én complexe uitkomstmaat voor patiënten met ernstige kanker. In een onderzoek met 377 patiënten werd onderzocht hoe ne...

Behoefe aan erkenning en begrip voor de gevolgen van problemen met eten bij kanker

4 september 2021

Veel patiënten met kanker ervaren problemen met eten. Deze problemen met eten kunnen gepaard gaan met psychosociale gevolgen zoals emoties als angst en teleu...

Welke zorgen en behoeftes bespreken prostaatkanker patiënten tijdens de follow-up controles?

4 september 2021

Patiënten die behandeld zijn voor prostaatkanker hebben na hun behandelding onvervulde nazorgbehoeften. In een kwalitatieve studie is onderzocht in hoeverre ...

Behandeling borstkanker: de impact op voeding en beweging tijdens chemotherapie

5 juni 2021

Vermoeidheid, smaak-, geur- en eetlustproblemen tijdens chemotherapie bij borstkanker. Wat betekent dat voor vrouwen en hoe gaan zij ermee om? Inleiding Bij ...

Kwaliteit van leven van darmkankeroverlevenden in kaart

5 juni 2021

Vermoeidheid, pijn, slapeloosheid en kortademigheid: het zijn enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten bij kankerpatiënten die leven ná de behandelin...

Cognitieve stoornissen na (behandeling van) borstkanker, een veelvoorkomende complicatie

5 juni 2021

Patiënten met borstkanker ervaren relatief vaak cognitieve klachten (zoals: vergeetachtigheid en woordvindingsproblemen). De klachten kunnen gedurende het zi...

Neuropathie bij dikkedarmkanker: beloop en samenhang met kwaliteit van leven

6 maart 2021

De behandeling van dikkedarmkanker met chemotherapie kan leiden tot beschadiging aan de zenuwen, ofwel neuropathie. Over het beloop van neuropathie en de imp...