Wetenschappelijke artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

In deze rubriek wordt een helder overzicht geboden van recente wetenschappelijke publicaties in de psychosociale oncologie. Dat wordt gedaan aan de hand van gemakkelijke Nederlandse samenvattingen.

Lees meer over het tijdschrift

Oncologische nacontroles en nazorg door de huisarts

2 maart 2023

Oncologische nacontroles en nazorg voor patiënten met darmkanker vinden normaal gesproken plaats in het ziekenhuis. Deze zorg zou mogelijk ook passend zijn i...

Van onderzoek naar praktijk: implementatie van de evidence-based behandeling ‘Verder Leven met Angst’.

2 maart 2023

Angst voor terugkeer van kanker is een van de meest voorkomende hulpvragen na de behandeling van kanker. Effectieve psychologische behandeling van angst voor...

Terugkeer naar werk bij zeldzame kanker: ervaringen van patiënten en (zorg)professionals

2 december 2022

Patiënten met een zeldzame vorm van kanker (1 op de 5 van alle nieuwe kankerdiagnoses) krijgen regelmatig te maken met vertraagde diagnostiek en een complexe...

Het belang van een betrokken rol van naasten in de zorg van patiënten met gevorderde kanker

28 november 2022

Naasten hebben een belangrijke rol in de dagelijkse zorg voor patiënten met gevorderde kanker. Veel naasten vinden dit echter moeilijk en voelen zich niet go...

Literatuurstudie naar het verminderen van psychosociale last bij prostaatkanker tijdens actief volgen

3 september 2022

Prostaatkanker is een van de meest voorkomende soort kanker bij mannen. Bij laag-risico prostaatkanker kan een actief volgen beleid worden gekozen. Hierdoor ...

Problemen en oplossingen voor prehabilitatie implementatie bij dikke darmkanker chirurgie

3 september 2022

Prehabilitatie heeft als doel om de fysieke conditie van een patiënt te verbeteren voorafgaande aan de operatie. Prehabilitatie kan mogelijk de kwaliteit van...

Seksualiteit en verbondenheid bij koppels die worden geconfronteerd met gevorderde kanker

4 juni 2022

Seksuele gezondheid speelt ook na de diagnose van gevorderde kanker een rol in een relatie en de verbondenheid. Hierbij is naast de patiënt ook het partnerpe...

Behoeften en voorkeuren van borstkanker survivors met betrekking tot gedeelde besluitvorming over nacontrole

4 juni 2022

Uit onderzoek is gebleken dat de nacontrole bij borstkanker minder intensief kan voor sommige patiëntgroepen. De nacontrole kan in een proces van samen besli...

Ondersteuning bij het maken van een weloverwogen keuze over directe borstreconstructie

4 maart 2022

Vrouwen die vanwege borstkanker een volledige borstverwijdering ondergaan kunnen vaak kiezen of zij in dezelfde operatie een borstreconstructie willen of nie...

Beperkingen in kwaliteit van leven van survivors van kinderkanker

4 maart 2022

Door verbeterde behandelingen overleven steeds meet kinderen met kanker. Hoe gaat het nu met ze, jaren later? Wat is hun kwaliteit van leven? Waar moeten we ...