Wetenschappelijke artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

In deze rubriek wordt een helder overzicht geboden van recente wetenschappelijke publicaties in de psychosociale oncologie. Dat wordt gedaan aan de hand van gemakkelijke Nederlandse samenvattingen.

Lees meer over het tijdschrift

Omgaan met pijnlijke neuropathie na chemotherapie: ervaringen van (ex-)kankerpatiënten

1 maart 2024

Na behandeling met chemotherapie houdt een aanzienlijk deel van de mensen last van lange-termijn gevolgen zoals neuropathie. Mensen die lijden aan chronische...

Het laatste levensjaar van patiënten met gevorderde kanker: Kwaliteit van leven van zowel patiënten als naasten neemt af.

1 maart 2024

De diagnose gevorderde kanker heeft een grote impact op zowel patiënten als hun naasten. Doordat de ziekte zich vordert en de zorg van naasten vergroot, is d...

Kankerpatiënten met een migratieachtergrond ervaren meer emotionele distress dan Nederlandse kankerpatiënten

3 december 2023

Nederland, en met name Amsterdam, heeft een multiculturele samenleving. Dit is ook terug te zien onder kankerpatiënten, waar een groeiend aandeel een niet-we...

Uitgebreide studie weerlegt theorie dat depressie en angst het risico op kanker verhogen

3 december 2023

Er wordt al lang aangenomen dat depressie en angst het risico op kanker verhogen. Eerdere studies hebben geleid tot tegenstrijdige resultaten. Het doel van d...

Empathie in gevorderde kanker: profiteren niet-westerse groepen meer?

1 september 2023

Empathie van de arts is cruciaal bij kanker in een gevorderd stadium en kan de psychologische uitkomsten van patiënten verbeteren. Het blijft onbekend of all...

Patiënten na de diagnose kanker ervaren een beter cognitief functioneren door lichamelijke inspanning

1 september 2023

Een verminderd cognitief functioneren is een veelvoorkomende klacht na de behandeling van kanker. Lichamelijke inspanning is een veelbelovende strategie om b...

Prognostische factoren voor therapietrouw ten aanzien van een beweegprogramma bij mensen met een chronische aandoening.

2 juni 2023

Er is steeds meer bewijs dat bewegen effectief is voor mensen met een chronische aandoening om de aandoening onder controle te houden en om overlijden uit te...

Een gezonde leefstijl hangt samen met een betere kwaliteit van leven na de diagnose blaaskanker

2 juni 2023

Meer dan 50% van de patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker, ofwel oppervlakkige blaaskanker die niet in de spierlaag van de blaas is gegroeid, krijgt ...

Oncologische nacontroles en nazorg door de huisarts

2 maart 2023

Oncologische nacontroles en nazorg voor patiënten met darmkanker vinden normaal gesproken plaats in het ziekenhuis. Deze zorg zou mogelijk ook passend zijn i...

Van onderzoek naar praktijk: implementatie van de evidence-based behandeling ‘Verder Leven met Angst’.

2 maart 2023

Angst voor terugkeer van kanker is een van de meest voorkomende hulpvragen na de behandeling van kanker. Effectieve psychologische behandeling van angst voor...