Wetenschappelijke artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

In deze rubriek wordt een helder overzicht geboden van recente wetenschappelijke publicaties in de psychosociale oncologie. Dat wordt gedaan aan de hand van gemakkelijke Nederlandse samenvattingen.

Lees meer over het tijdschrift

Literatuurstudie naar het verminderen van psychosociale last bij prostaatkanker tijdens actief volgen

3 september 2022

Prostaatkanker is een van de meest voorkomende soort kanker bij mannen. Bij laag-risico prostaatkanker kan een actief volgen beleid worden gekozen. Hierdoor ...

Problemen en oplossingen voor prehabilitatie implementatie bij dikke darmkanker chirurgie

3 september 2022

Prehabilitatie heeft als doel om de fysieke conditie van een patiënt te verbeteren voorafgaande aan de operatie. Prehabilitatie kan mogelijk de kwaliteit van...

Seksualiteit en verbondenheid bij koppels die worden geconfronteerd met gevorderde kanker

4 juni 2022

Seksuele gezondheid speelt ook na de diagnose van gevorderde kanker een rol in een relatie en de verbondenheid. Hierbij is naast de patiënt ook het partnerpe...

Behoeften en voorkeuren van borstkanker survivors met betrekking tot gedeelde besluitvorming over nacontrole

4 juni 2022

Uit onderzoek is gebleken dat de nacontrole bij borstkanker minder intensief kan voor sommige patiëntgroepen. De nacontrole kan in een proces van samen besli...

Beperkingen in kwaliteit van leven van survivors van kinderkanker

4 maart 2022

Door verbeterde behandelingen overleven steeds meet kinderen met kanker. Hoe gaat het nu met ze, jaren later? Wat is hun kwaliteit van leven? Waar moeten we ...

Fertiliteit in de praktijk van de medisch oncoloog

4 maart 2022

Oncologische behandelingen kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Net als iedere bijwerking of complicatie zou dit voor de start van de behandeling be...

Ondersteuning bij het maken van een weloverwogen keuze over directe borstreconstructie

4 maart 2022

Vrouwen die vanwege borstkanker een volledige borstverwijdering ondergaan kunnen vaak kiezen of zij in dezelfde operatie een borstreconstructie willen of nie...

Rich Pictures: tekeningen om inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten met uitgezaaide kanker

4 december 2021

Over uitgezaaide kanker praten is niet eenvoudig. Een combinatie met visuele methoden zou een gesprek voor patiënten wellicht gemakkelijker kunnen maken. Inl...

Zelfzorg, veerkracht en ervaren zorglast bij naasten van mensen met gevorderde kanker

4 december 2021

Kanker heb je niet alleen. Veel naasten van patiënten met gevorderde kanker geven mantelzorg. Als zij daarbij meer aan zelfzorg doen en meer veerkracht hebbe...

Optimisme als mogelijke beschermende factor bij kankerpatiënten met chronische perifere neuropathie

4 december 2021

Zo’n 30 procent van de kankerpatiënten die behandeld zijn met chemotherapie ervaart chronische neuropathie. De behandelmogelijkheden van neuropathie zijn zee...