Wetenschappelijke artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

In deze rubriek wordt een helder overzicht geboden van recente wetenschappelijke publicaties in de psychosociale oncologie. Dat wordt gedaan aan de hand van gemakkelijke Nederlandse samenvattingen.

Lees meer over het tijdschrift

Ondersteuning bij het maken van een weloverwogen keuze over directe borstreconstructie

4 maart 2022

Vrouwen die vanwege borstkanker een volledige borstverwijdering ondergaan kunnen vaak kiezen of zij in dezelfde operatie een borstreconstructie willen of nie...

Beperkingen in kwaliteit van leven van survivors van kinderkanker

4 maart 2022

Door verbeterde behandelingen overleven steeds meet kinderen met kanker. Hoe gaat het nu met ze, jaren later? Wat is hun kwaliteit van leven? Waar moeten we ...

Fertiliteit in de praktijk van de medisch oncoloog

4 maart 2022

Oncologische behandelingen kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Net als iedere bijwerking of complicatie zou dit voor de start van de behandeling be...

Rich Pictures: tekeningen om inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten met uitgezaaide kanker

4 december 2021

Over uitgezaaide kanker praten is niet eenvoudig. Een combinatie met visuele methoden zou een gesprek voor patiënten wellicht gemakkelijker kunnen maken. Inl...

Zelfzorg, veerkracht en ervaren zorglast bij naasten van mensen met gevorderde kanker

4 december 2021

Kanker heb je niet alleen. Veel naasten van patiënten met gevorderde kanker geven mantelzorg. Als zij daarbij meer aan zelfzorg doen en meer veerkracht hebbe...

Optimisme als mogelijke beschermende factor bij kankerpatiënten met chronische perifere neuropathie

4 december 2021

Zo’n 30 procent van de kankerpatiënten die behandeld zijn met chemotherapie ervaart chronische neuropathie. De behandelmogelijkheden van neuropathie zijn zee...

Hoe negatieve ziektepercepties samenhangen met een slechtere kwaliteit van leven bij patiënten met ernstige kanker

4 september 2021

Kwaliteit van leven is een belangrijke én complexe uitkomstmaat voor patiënten met ernstige kanker. In een onderzoek met 377 patiënten werd onderzocht hoe ne...

Behoefe aan erkenning en begrip voor de gevolgen van problemen met eten bij kanker

4 september 2021

Veel patiënten met kanker ervaren problemen met eten. Deze problemen met eten kunnen gepaard gaan met psychosociale gevolgen zoals emoties als angst en teleu...

Welke zorgen en behoeftes bespreken prostaatkanker patiënten tijdens de follow-up controles?

4 september 2021

Patiënten die behandeld zijn voor prostaatkanker hebben na hun behandelding onvervulde nazorgbehoeften. In een kwalitatieve studie is onderzocht in hoeverre ...

Behandeling borstkanker: de impact op voeding en beweging tijdens chemotherapie

5 juni 2021

Vermoeidheid, smaak-, geur- en eetlustproblemen tijdens chemotherapie bij borstkanker. Wat betekent dat voor vrouwen en hoe gaan zij ermee om? Inleiding Bij ...