Proefschriftbespreking

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

Promovendi die recent hun proefschrift hebben verdedigd, hebben in deze rubriek de mogelijkheid om hun onderzoek te etaleren. Daarbij ligt de nadruk op de implicaties voor de praktijk.

Lees meer over het tijdschrift

De stem van de patiënten laten horen in sarcoomonderzoek

2 maart 2023

Symptomen en bijwerkingen door een sarcoom of de behandeling daarvan, beïnvloeden het welbevinden van patiënten. Betrouwbaar meten van kwaliteit van leven, s...

Digitale hulp bij stoppen met roken en minder drinken van alcohol na kanker

2 maart 2023

Roken en alcohol drinken zijn de grootste vermijdbare risicofactoren voor het ontwikkelen van kanker. Het is iedereen dan ook aan te raden om te stoppen met ...

Communicatie van gepersonaliseerde risico-informatie

28 november 2022

Informatie over de kansen en risico’s van verschillende behandelopties is nodig om samen met de patiënt een behandelkeuze te maken. Door de grote toename van...

Late effecten van kankerbehandelingen en functioneren in werk: wat helpt werkenden verder?

28 november 2022

In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 50.000 werkenden kanker; 5% van de huidige werkenden werd in het verleden met kanker geconfronteerd. Deze werkenden ...

Fysieke en psychische langetermijneffecten na de behandeling voor borstkanker

3 september 2022

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Gelukkig overleven steeds meer vrouwen borstkanker door betere behandelingen, maar de behand...

Naasten zijn onvoldoende betrokken bij de palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker

3 september 2022

Uitgezaaide kanker heeft een impact op zowel patiënten als diens naasten. Eerdere studies richtten zich echter vaak op enerzijds patiënten met uitgezaaide ka...

Het verbeteren van online gezondheidsinformatie voor oudere patiënten

4 juni 2022

Zowel jongere als oudere patiënten met kanker zoeken op internet naar gezondheidsinformatie. Deze informatie kan de kennis van patiënten vergroten en daardoo...

Trainen voor een darmkankeroperatie leidt tot minder postoperatieve complicaties

4 juni 2022

Bij prehabilitatie wordt de conditie van de patiënt voorafgaand aan de start van de behandeling verbeterd, om zo betere uitkomsten (bijvoorbeeld minder compl...

Aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden bij verwijzing erfelijkheidsonderzoek borstkanker

4 maart 2022

Vrouwen met borstkanker en een lager opleidingsniveau of een migratieachtergrond krijgen minder vaak een verwijzing voor erfelijkheidsonderzoek. Promovenda J...

Zorgen voor een naaste met kanker: de impact op het psychische en sociale welzijn van mantelzorgers.

4 maart 2022

Nederland kent ruim vier miljoen mantelzorgers, waarvan ruim 380.000 mantelzorgers aangeven dat zij zich regelmatig overbelast voelen. Hoewel het algemeen be...