Proefschriftbespreking

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

Promovendi die recent hun proefschrift hebben verdedigd, hebben in deze rubriek de mogelijkheid om hun onderzoek te etaleren. Daarbij ligt de nadruk op de implicaties voor de praktijk.

Lees meer over het tijdschrift

Het verbeteren van online gezondheidsinformatie voor oudere patiënten

4 juni 2022

Zowel jongere als oudere patiënten met kanker zoeken op internet naar gezondheidsinformatie. Deze informatie kan de kennis van patiënten vergroten en daardoo...

Trainen voor een darmkankeroperatie leidt tot minder postoperatieve complicaties

4 juni 2022

Bij prehabilitatie wordt de conditie van de patiënt voorafgaand aan de start van de behandeling verbeterd, om zo betere uitkomsten (bijvoorbeeld minder compl...

Aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden bij verwijzing erfelijkheidsonderzoek borstkanker

4 maart 2022

Vrouwen met borstkanker en een lager opleidingsniveau of een migratieachtergrond krijgen minder vaak een verwijzing voor erfelijkheidsonderzoek. Promovenda J...

Zorgen voor een naaste met kanker: de impact op het psychische en sociale welzijn van mantelzorgers.

4 maart 2022

Nederland kent ruim vier miljoen mantelzorgers, waarvan ruim 380.000 mantelzorgers aangeven dat zij zich regelmatig overbelast voelen. Hoewel het algemeen be...

Borstsparende behandeling geeft betere kwaliteit van leven én is doelmatiger

4 december 2021

Voor vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker zou een borstsparende behandeling (waarbij alleen de tumor verwijderd wordt, gevolgd door bestraling) het ...

De rol van de huisarts in gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met kanker

4 december 2021

Patiënten met kanker stellen het op prijs als hun huisarts actief betrokken is tijdens hun behandelperiode en zien een rol voor de huisarts weggelegd bij gez...

Kanker en het internet

4 september 2021

Mensen met kanker gebruiken internet in relatie tot hun ziekte: ze zoeken naar informatie, ze communiceren met naasten en zorgverleners, ze ontmoeten andere ...

Behandeling van uitgezaaide longkanker in de laatste levensmaanden

4 september 2021

In de laatste maand van hun leven ontvangen patiënten met uitgezaaide longkanker vaak nog een behandeling met als doel symptomen te verminderen en de ziekte ...

Chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie: een zenuwslopende bijwerking met grote invloed op kwaliteit van leven

5 juni 2021

Chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie is één van de meest invaliderende bijwerkingen van chemotherapie. In haar proefschrift onderzocht Cynthia Bon...

Slaapproblemen en slaapwaakritmeproblemen voorkomen bij kinderen met acute lymfatische leukemie

5 juni 2021

Slaap is essentieel voor een normale ontwikkeling en slaapproblemen kunnen dan ook een negatief effect hebben op zowel het lichamelijk als psychosociaal welb...