Proefschriftbespreking

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

Promovendi die recent hun proefschrift hebben verdedigd, hebben in deze rubriek de mogelijkheid om hun onderzoek te etaleren. Daarbij ligt de nadruk op de implicaties voor de praktijk.

Lees meer over het tijdschrift

Hersenen in beweging: de effecten van beweging op cognitieve problemen en het brein van borstkankerpatiënten behandeld met chemotherapie

1 september 2023

Cognitieve problemen, zoals geheugen- en concentratieproblemen, komen veel voor na de behandeling van borstkanker. Deze problemen hebben regelmatig een grote...

Lage psychologische zorgbehoefte voor depressieve klachten bij kanker

1 september 2023

Ongeveer een kwart van alle mensen met kanker ervaart depressieve klachten. Het merendeel krijgt hier geen psychologische hulp voor – vaak omdat zij geen psy...

Eten is meer dan de inname van voedingsstoffen

2 juni 2023

We eten omdat we het lekker vinden, om te genieten, we delen onze dag in aan de hand van de dagelijkse maaltijden en tussendoortjes; er zijn nationale en reg...

Communicatietraining voor interprofessioneel samen beslissen in de palliatieve kankerzorg

2 juni 2023

Samen beslissen is belangrijk voor goede zorg voor patiënten met ongeneeslijke kanker: vaak kunnen zij uit meerdere behandelingen kiezen. In de praktijk gebe...

De stem van de patiënten laten horen in sarcoomonderzoek

2 maart 2023

Symptomen en bijwerkingen door een sarcoom of de behandeling daarvan, beïnvloeden het welbevinden van patiënten. Betrouwbaar meten van kwaliteit van leven, s...

Digitale hulp bij stoppen met roken en minder drinken van alcohol na kanker

2 maart 2023

Roken en alcohol drinken zijn de grootste vermijdbare risicofactoren voor het ontwikkelen van kanker. Het is iedereen dan ook aan te raden om te stoppen met ...

Communicatie van gepersonaliseerde risico-informatie

28 november 2022

Informatie over de kansen en risico’s van verschillende behandelopties is nodig om samen met de patiënt een behandelkeuze te maken. Door de grote toename van...

Late effecten van kankerbehandelingen en functioneren in werk: wat helpt werkenden verder?

28 november 2022

In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 50.000 werkenden kanker; 5% van de huidige werkenden werd in het verleden met kanker geconfronteerd. Deze werkenden ...

Fysieke en psychische langetermijneffecten na de behandeling voor borstkanker

3 september 2022

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Gelukkig overleven steeds meer vrouwen borstkanker door betere behandelingen, maar de behand...

Naasten zijn onvoldoende betrokken bij de palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker

3 september 2022

Uitgezaaide kanker heeft een impact op zowel patiënten als diens naasten. Eerdere studies richtten zich echter vaak op enerzijds patiënten met uitgezaaide ka...