Overige artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

Naast de vaste rubrieken worden er in het tijdschrift meerdere andere artikelen geplaatst over uiteenlopende thema’s binnen de psychosociale oncologie, zowel vanuit de klinische als wetenschappelijke praktijk.

Lees meer over het tijdschrift

Hanneke de Haes en de psychosociale oncologie

6 maart 2021

Er was eens een koning. Zo willen sprookjes nog wel eens beginnen. Bij het spreken over Hanneke wil ik het hebben over haar als de koningin – in de goede zin...

EMDR als behandeling van PTSS na kanker

6 maart 2021

Mensen met kanker kunnen voor, tijdens en na hun behandeling van kanker dermate getraumatiseerd raken dat zij een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) ontw...

Taalbarrières in de zorg: een blijvend probleem met nieuwe oplossingen

6 maart 2021

Taalbarrières in de zorg komen veel voor en kunnen de kwaliteit van zorg negatief beïnvloeden. Sinds in 2012 de tolkenvergoeding werd afgeschaft, is het gebr...

Psycho-oncologie voor de arts: de patiënt achter de ziekte

6 maart 2021

Er is veel geschreven over psychosociale oncologie. Dit blijkt ook uit de vele honderden handboeken op dit terrein, zoals de in Nederland bekende boeken van ...

Bij Het Behouden Huys gaan fysieke en online zorg hand in hand

4 december 2020

E-health krijgt een steeds grotere rol binnen de zorg. Het Behouden Huys, een psycho-oncologisch centrum in Haren, maakt daarom steeds meer gebruik van de mo...

Het perspectief van de app-ontwikkelaar

4 december 2020

Waar onderzoekers, zorgverleners of patiënten vaak goede ideeën hebben voor e-healthinterventies, is er nog een andere groep erg belangrijk bij het realisere...

E-health nader beschouwd

4 december 2020

E-health wordt in de gezondheidszorg en in woon- en werkomgevingen steeds meer toegepast. Ik verwijs met e-health naar technologische toepassingen die burger...

Knelpunten en oplossingen voor online zelfmanagementtools

4 december 2020

Online zelfmanagementtools zijn een bijzonder fenomeen. Ondanks dat ze vaak veelbelovend blijken, zijn er nog weinig algemeen beschikbaar. Hoe komt dit? En h...

Reacties op de stelling “E-health maakt direct patiëntcontact overbodig”

4 december 2020

Elektronische patiëntdossiers, telemedicine, videobellen met patiënten, websites, robots, keuzehulpen, gezondheidsapps: er zijn tegenwoordig talloze voorbeel...

Eerste hulp bij onderzoek naar e-healthinterventies

4 december 2020

De afgelopen jaren is het onderzoek naar de effectiviteit van e-healthinterventies toegenomen, ook in de Psychosociale Oncologie. In dit stuk delen Martha Gr...