Overige artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

Naast de vaste rubrieken worden er in het tijdschrift meerdere andere artikelen geplaatst over uiteenlopende thema’s binnen de psychosociale oncologie, zowel vanuit de klinische als wetenschappelijke praktijk.

Lees meer over het tijdschrift

Zeldzame kanker heb je niet alleen

5 juni 2021

Eén op de vijf kankerpatiënten in Nederland heeft een zeldzame vorm van kanker. Organisaties bundelen hun krachten ten behoeve van de zorg voor patiënten met...

Visie en effectief samenwerken tijdens jaarlijkse Research Day

5 juni 2021

Op dinsdagmiddag 16 maart 2021 vond de jaarlijkse Research Day van het NVPO Early Career Research Network (ECRN) voor jonge onderzoekers plaats. Dat het deze...

Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie?

5 juni 2021

Op 16 april sprak prof. dr. Marije van der Lee haar oratie uit ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie?’ Het doel van de leerstoel is kennis ontwikkelen w...

Verslag van het 27ste NVPO-congres: gepersonaliseerde kankerzorg

5 juni 2021

Op 19 maart vond het 27ste NVPO-congres plaats, met de titel ‘Gepersonaliseerde kankerzorg: van one size fits all naar which size fits who’. Hoewel een virtu...

Hanneke de Haes en de psychosociale oncologie

6 maart 2021

Er was eens een koning. Zo willen sprookjes nog wel eens beginnen. Bij het spreken over Hanneke wil ik het hebben over haar als de koningin – in de goede zin...

EMDR als behandeling van PTSS na kanker

6 maart 2021

Mensen met kanker kunnen voor, tijdens en na hun behandeling van kanker dermate getraumatiseerd raken dat zij een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) ontw...

Taalbarrières in de zorg: een blijvend probleem met nieuwe oplossingen

6 maart 2021

Taalbarrières in de zorg komen veel voor en kunnen de kwaliteit van zorg negatief beïnvloeden. Sinds in 2012 de tolkenvergoeding werd afgeschaft, is het gebr...

Psycho-oncologie voor de arts: de patiënt achter de ziekte

6 maart 2021

Er is veel geschreven over psychosociale oncologie. Dit blijkt ook uit de vele honderden handboeken op dit terrein, zoals de in Nederland bekende boeken van ...

Bij Het Behouden Huys gaan fysieke en online zorg hand in hand

4 december 2020

E-health krijgt een steeds grotere rol binnen de zorg. Het Behouden Huys, een psycho-oncologisch centrum in Haren, maakt daarom steeds meer gebruik van de mo...

Het perspectief van de app-ontwikkelaar

4 december 2020

Waar onderzoekers, zorgverleners of patiënten vaak goede ideeën hebben voor e-healthinterventies, is er nog een andere groep erg belangrijk bij het realisere...