Overige artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

Naast de vaste rubrieken worden er in het tijdschrift meerdere andere artikelen geplaatst over uiteenlopende thema’s binnen de psychosociale oncologie, zowel vanuit de klinische als wetenschappelijke praktijk.

Lees meer over het tijdschrift

Werk maken van werkgeluk

4 december 2021

Werken in de (psychosociale) oncologie betekent dagelijks zorgen voor het welzijn van mensen met kanker. Zorgen is geven; geven kost energie. Blijven geven l...

Zingeving in de dagelijkse praktijk: luisteren naar wat er voor de patiënt toe doet

4 december 2021

Zingeving speelt een belangrijke rol in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid, hoe zij innerlijke rust ervaren en inzichten verwerven over wat van wa...

Reacties op de stelling “Als je geraakt wordt door iets ernstigs, zoals kanker, waardeer je het leven meer”

4 december 2021

Wanneer je zelf, of een naaste van je, wordt geconfronteerd met kanker, wordt je leven op zijn kop gezet. Zo’n ernstige gebeurtenis heeft vanzelfsprekend vee...

Helper’s high: helpen maakt gelukkig

4 december 2021

Hoe haal je uit een zware periode iets positiefs? Door een ander te helpen met jouw ervaringen. Deze vier mensen kregen met kanker te maken en besloten hun l...

Herken angst (en laat het je liefde voor het leven niet verwoesten)

4 december 2021

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik de behandeling niet kan doorstaan? Wat als de kanker terugkomt? Veel mensen die onder behandeling zijn (geweest) ...

Tijd voor een mango?

4 december 2021

Het zijn hectische tijden voor de zorg. Het is maar de vraag of we bezig zijn met de nadagen van de COVID-pandemie of dat COVID een blijvende nieuwe realitei...

‘Iedereen heeft een verhaal nodig om naar te leven’

4 december 2021

Mensen hebben de tendens om de zin of betekenis van een ingrijpende gebeurtenis te vatten en te uiten. In dit nummer zie je daar een aantal voorbeelden van: ...

Oproep tot het beantwoorden van geprioriteerde onderzoeksvragen

4 september 2021

Als onderdeel van het Nationale Actieplan Kanker & Leven heeft de Taskforce Cancer Survivorship Care (CSC) de Kennisagenda Kanker & Leven ontwikkeld ...

Kankerpatiënten gebaat bij maatwerkprogramma’s voor bewegen en voeding

4 september 2021

Lange tijd geloofden zorgprofessionals in de oncologie dat fysieke inspanning nadelige effecten kon hebben op de behandeling en het herstel van kanker. Zij ad...

Goed voorbereid op reis

4 september 2021

Op het moment van dit schrijven moet de zomervakantieperiode nog starten. Het ziet er beter uit met de maatregelen omtrent COVID-19, dus we kunnen weer plann...