Overige artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

Naast de vaste rubrieken worden er in het tijdschrift meerdere andere artikelen geplaatst over uiteenlopende thema’s binnen de psychosociale oncologie, zowel vanuit de klinische als wetenschappelijke praktijk.

Lees meer over het tijdschrift

Interview IKNL Onderzoeker Natasja Raijmakers

2 juni 2023

‘We willen de brug slaan tussen verschillende informele zorgaanbieders op het kruispunt van oncologie en palliatieve zorg’

Naasten bij mensen met kanker; ‘hidden patients’ of Samaritanen?

2 juni 2023

Ook op het veld van zorg en onderzoek over naasten met kanker heeft de psychosociale oncologie zich sterk ontwikkeld. Eenvoudige zoekacties in PubMed tonen h...

Miranda Velthuis: Winnaar van de Hanneke de Haes NVPO Award 2023

2 juni 2023

Drie weken nadat Miranda de Hanneke de Haes Award uit handen van commissie voorzitter Eline Aukema in ontvangst mocht nemen, spreek ik met haar.

NVPO-congres: posterprijs en genomineerden

28 mei 2023

Kijk, dit weet natuurlijk niet iedereen. Maar binnen onze projectgroepen is er overleg geweest over hoe we erkenning kunnen geven aan niet enkel de posterpri...

NVPO congresverslag

28 mei 2023

Op vrijdag 17 maart 2023 hadden we het genoegen om elkaar de hand te schudden op het 29e NVPO congres op locatie Hogeschool Domstad te Utrecht. Het thema lui...

Kwaadaardig mooi

2 maart 2023

“Want de kanker is weg uit mijn lichaam, maar niet uit mijn geest” Niels Helmink.

Wegwijzer bij kanker biedt een kompas tijdens of na kanker

2 maart 2023

“Had ik dit maar eerder geweten”. Dat is een zin die veel wordt gehoord binnen organisaties die ondersteuning geven aan mensen tijdens of na kanker. Wat word...

Toekomstbestendig psychosociaal onderwijs voor zorgverleners: een voorbeeld uit Vlaanderen

2 maart 2023

De afgelopen jaren hebben de belangstelling voor eHealth en blended-behandelen een vlucht genomen. Maar de online mogelijkheden beperken zich niet tot de beh...

Waarom PROMs belangrijk zijn voor de toekomst van de ondersteunende oncologische zorg

2 maart 2023

Kanker en de behandeling daarvan hebben (soms blijvende) effecten op de kwaliteit van leven van mensen die leven met en na kanker. Patient-reported outcome m...

“Wat ziet u er goed uit mevrouw”

2 december 2022

Een groot deel van de klachten in de gezondheidzorg gaat over communicatie. Maar wat is deze schadelijke communicatie? Psychologen Janine Westendorp en Liesb...