Overige artikelen

Rubriek in het tijdschrift Psychosociale Oncologie

Naast de vaste rubrieken worden er in het tijdschrift meerdere andere artikelen geplaatst over uiteenlopende thema’s binnen de psychosociale oncologie, zowel vanuit de klinische als wetenschappelijke praktijk.

Lees meer over het tijdschrift

Oproep tot het beantwoorden van geprioriteerde onderzoeksvragen

4 september 2021

Als onderdeel van het Nationale Actieplan Kanker & Leven heeft de Taskforce Cancer Survivorship Care (CSC) de Kennisagenda Kanker & Leven ontwikkeld ...

Kankerpatiënten gebaat bij maatwerkprogramma’s voor bewegen en voeding

4 september 2021

Lange tijd geloofden zorgprofessionals in de oncologie dat fysieke inspanning nadelige effecten kon hebben op de behandeling en het herstel van kanker. Zij ad...

Goed voorbereid op reis

4 september 2021

Op het moment van dit schrijven moet de zomervakantieperiode nog starten. Het ziet er beter uit met de maatregelen omtrent COVID-19, dus we kunnen weer plann...

Tussenland, over leven met de dood in je schoenen

4 september 2021

Door nieuwe behandelingen leven patiënten met uitgezaaide kanker tegenwoordig vaak nog jarenlang, en met een relatief goede kwaliteit van leven. Deze mensen ...

Zeldzame kanker heb je niet alleen

5 juni 2021

Eén op de vijf kankerpatiënten in Nederland heeft een zeldzame vorm van kanker. Organisaties bundelen hun krachten ten behoeve van de zorg voor patiënten met...

Visie en effectief samenwerken tijdens jaarlijkse Research Day

5 juni 2021

Op dinsdagmiddag 16 maart 2021 vond de jaarlijkse Research Day van het NVPO Early Career Research Network (ECRN) voor jonge onderzoekers plaats. Dat het deze...

Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie?

5 juni 2021

Op 16 april sprak prof. dr. Marije van der Lee haar oratie uit ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie?’ Het doel van de leerstoel is kennis ontwikkelen w...

Verslag van het 27ste NVPO-congres: gepersonaliseerde kankerzorg

5 juni 2021

Op 19 maart vond het 27ste NVPO-congres plaats, met de titel ‘Gepersonaliseerde kankerzorg: van one size fits all naar which size fits who’. Hoewel een virtu...

Hanneke de Haes en de psychosociale oncologie

6 maart 2021

Er was eens een koning. Zo willen sprookjes nog wel eens beginnen. Bij het spreken over Hanneke wil ik het hebben over haar als de koningin – in de goede zin...

EMDR als behandeling van PTSS na kanker

6 maart 2021

Mensen met kanker kunnen voor, tijdens en na hun behandeling van kanker dermate getraumatiseerd raken dat zij een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) ontw...