Bij Het Behouden Huys gaan fysieke en online zorg hand in hand


Gemiddelde leestijd: 7 min


E-health krijgt een steeds grotere rol binnen de zorg. Het Behouden Huys, een psycho-oncologisch centrum in Haren, maakt daarom steeds meer gebruik van de mogelijkheden hiervan binnen de psychologische behandeling voor mensen met kanker en hun naasten. Op welke manier doen zij dat? En wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Bij Het Behouden Huys (HBH) wordt e-health als ondersteuning van de psychologische behandeling ingezet. De totale behandeling is erop gericht het eigen vermogen van kankerpatiënten en hun naasten te stimuleren zodat zij hun eigen weg vinden in de verwerking van de diagnose. Met als resultaat dat zij zo goed mogelijk weten om te gaan met psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van de kanker. Eigen regie, zelfs of juist in onzekere tijden, is hierin een belangrijk thema. 

Therapieland

Naast de face-to-face behandelsessies wordt bij HBH gebruik gemaakt van e-health (blended care) met Therapieland als online platform. De verschillende behandelmodules van Therapieland bestaan uit psycho-educatie via tekst en beeld en eventuele huiswerkopdrachten. Cliënten kunnen thuis een aantal zaken nalezen en met oefeningen aan de slag. Zij krijgen hierdoor een actievere rol in hun behandeling, met als doel ook op deze manier het gevoel van regie te vergroten. 

Module in Therapieland

Blended care

De effectiviteit van blended behandelen wordt al jaren consistent aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.1,2 HBH kijkt daarom naar de gehele client journey om e-health in te zetten. Zo kan er voor het intakegesprek (als cliënten op de wachtlijst staan) al psycho-educatie worden geboden en biedt het aanvulling op een lopende behandeling of steun tijdens nazorg. Ook kunnen cliënten hun dossier en afspraken inzien via cliëntenportaal Wellbee. Daarnaast is er de mogelijkheid tot beeldbellen via Microsoft Teams. Deze veelvoud aan oplossingen maakt dit digitaliseringstraject een compleet verhaal, dat vanwege eisen rond functionaliteiten en integraties vraagt om inhoudelijk, procesmatig, en digitaal inzicht en overzicht. Het is voor zorgverlener en cliënt belangrijk dat deze systemen goed op elkaar aansluiten, zodat een geïntegreerde (digitale) ervaring kan ontstaan.

Voor HBH was Therapieland daarom een logische keuze: het is één van de grotere aanbieders van e-health en biedt goede integratiemogelijkheden met de andere systemen binnen HBH. Therapieland biedt veel verschillende behandelmodules, inclusief modules gericht op het leren omgaan met kanker, die inhoudelijk zeer goed aansluiten bij HBH en haar cliënten. Monique Nederstigt (GZ-psycholoog) en Nena Meijer (cliënt van Monique) delen in de kaders hun ervaringen.

Monique Nederstigt, GZ-psycholoog bij Het Behouden Huys 

Wat zijn je ervaringen met e-health bij Het Behouden Huys?

Als medewerker van HBH gebruik ik tijdens behandelingen verschillende modules zoals rouw, angst, depressie en leren omgaan met kanker. Ik vind dat een mooie aanvulling op ons face-to-face behandelaanbod. Daarnaast maken we gebruik van beeldbellen. Deze ontwikkeling heeft in coronatijd een enorme vlucht genomen. Veel cliënten komen liever naar HBH, dan komen de therapie-onderwerpen niet rechtstreeks hun huis in en kunnen ze het ook achter zich laten wanneer ze naar huis gaan of even een wandeling maken na het gesprek. Omdat het niet anders kon, vonden veel mensen het wel prettig om ons als behandelaar toch via beeldbellen te kunnen zien, en wij hen ook.

Wat zijn voor jou de grootste uitdagingen met het gebruiken van e-health?

De grootste uitdaging zit in de technische aspecten. Het kost veel tijd en inspanning om tools eigen te maken en het beeldbellen werkt niet altijd vlekkeloos. Geduld en humor zijn dan belangrijk! Het is ook vooruitkijken op hoe je de online en fysieke behandeling wilt combineren. Dit vraagt om duidelijke afstemming met je cliënt. Afspraken maken hierover is belangrijk, anders bestaat het gevaar dat de cliënt na een paar online sessies afhaakt. Het gebruik van meerdere online technieken tegelijk vind ik nog wel een uitdaging.

Wat heeft e-health volgens jou te bieden?

Er wordt in de online modules veel psycho-educatie gegeven middels video’s en tekst. Het is heel belangrijk dat mensen hun klachten goed begrijpen om angst en stress te verminderen en om te weten dat ze niet de enige zijn. Doordat de cliënt dit ook kan lezen in de online module, naast de uitleg in de spreekkamer, komt deze informatie beter binnen en wordt beter onthouden. Ook kunnen naasten meelezen of zelf een module volgen. Ik denk dat online behandelmethoden goed gecombineerd kunnen worden met face-to-face behandelingen, maar geen gehele vervanging zijn. Het beeldbellen an sich is een heel fijn alternatief gebleken tijdens de lockdown.


Nena Meijer, cliënte van Monique

Wat zijn je ervaringen met e-health bij Het Behouden Huys?

Het was heel fijn dat in het begin van de lockdown door middel van beeldbellen de therapiesessies door konden gaan. Via Therapieland heb ik de rouwmodule gedeeltelijk doorlopen. Ik vond het in het begin best eng en confronterend, omdat ik nog geen idee had wat rouwen precies betekende en hoe ver ik was in mijn proces. Ik heb al een tijdje niet naar Therapieland gekeken. Ik kwam op een punt dat het nog te confronterend was. Ik denk dat ik nu wel zover ben om er mee verder te werken. Ik vind het een fijne combinatie met face-to-face sessies.

Wat zijn voor jou de grootste uitdagingen met het gebruiken van e-health?

Ik had verwacht dat het voor mij een uitdaging zou zijn. Ik dacht dat de gesprekken oppervlakkiger zouden zijn zonder direct contact, maar dat viel reuze mee. In het begin was ik bang dat er andere mensen thuis konden meeluisteren, maar daar stapte ik snel overheen. Het was wel zo dat na een therapiesessie bij Het Behouden Huys, ik mijn gevoelens of verdriet daar als het ware kon achterlaten en de rest van de dag gemakkelijker op iets anders kon focussen. Na een sessie met beeldbellen bleef de sfeer van de sessie hangen in de woonkamer. Het was dan moeilijk om dan weer om te schakelen.

Wat heeft e-health volgens jou te bieden?

Wat ik fijn vind aan de module is dat het heel stapsgewijs verloopt, daarnaast kun je de opdrachten in je eigen tempo doen. Je vindt ook veel voorbeelden/ervaringen van andere mensen die kunnen helpen als je er even niet uitkomt. Daarnaast vind ik de berichtfunctie om iets met je therapeut te delen een toevoeging. Je kunt ieder moment van de dag inloggen, zo kun je altijd reflecteren op wat je bij vragen en opdrachten hebt ingevuld. Voor mij gaf dat inzicht in hoeveel voortuitgang ik had geboekt in mijn rouwproces. Therapieland stuurt ook aanmoedigingen. Af en toe een mailtje krijgen met daarin ‘Je bent goed bezig!’ is fijn. Wat betreft het beeldbellen: het is heel fijn dat er zo snel overgeschakeld kon worden tijdens de lockdown, maar persoonlijk vind ik het prettiger om face-to-face te praten. Je kan dan net wat beter je hart luchten.

Referenties

  1. Andersson G, Cuijpers P, Carlbring P, Riper H, Hedman E. Guided Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: A systematic review and meta-analysis. World Psychiatry. 2014;13(3):288-295. doi:10.1002/wps.20151
  2. Karyotaki E, et al. Efficacy of self-guided internet-based cognitive behavioral therapy in the treatment of depressive symptoms a meta-analysis of individual participant data. JAMA Psychiatry. 2017;74(4):351-359.   doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.0044

Noot

Aafke Veninga is communicatieadviseur bij Het Behouden Huys. Matthijs de Wit helpt (zorg)organisaties (zoals HBH) met zijn bedrijf (LMDW.nl) de juiste oplossingen te vinden voor het digitaliseren van hun proces, volgens hedendaagse standaarden.

Meer artikelen lezen:

Als je altijd maar doorgaat, hou je dat wel vol?

1 maart 2024

Werken in de zorg vraagt veel van je. En in de oncologie ...

Michiel Greidanus

1 maart 2024

Als onderzoeker bij het Amsterdam UMC richt Michiel Greid...