Integrale zorg: ‘Leven, zwaarder dan de ziekte’


Gemiddelde leestijd: 5 min


Een actieve, jonge vrouw die sprankelend in het leven staat, dat is wat Josien Regelink, internist-hematoloog, opvalt als zij Maartje het slechte nieuws moet brengen.
Maartje is optimistisch van aard en met veel energie gaat zij de intensieve behandelingen in die de kanker een halt toe moeten roepen. En het slaat aan! Ook al wordt door de prednison haar lijf zwaarder, Maartje zet zich daar moedig overheen en ziet vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
Dan komt de tegenslag. Er onstaat aan het einde van het eerste jaar een ernstige complicatie in haar heup als gevolg van de behandelingen. Daardoor wordt Maartje in haar mobiliteit aangetast en verliest zij haar zelfstandigheid. Het leven ervaart zij zwaarder dan de ziekte. Haar toekomst zal anders zijn dan ze had gehoopt. Het is een onverwachte en grote teleurstelling waar zij maar moeizaam mee kan dealen.

Corine Kroeze is verpleegkundig specialist hematologie en vormt een team met Josien. Zij ziet Maartje frequent bij de tussentijdse controles. Het mooie van deze samenwerking is dat Josien als behandelaar het medische precisiewerk voor de beste levensverwachting beter kan doen doordat Corine hierbij meekijkt en een rol in de organisatie ervan heeft. Josien is zich bewust van de impact van de behandelingen op het leven van Maartje. En dat Corine tijd kan nemen om haar gecombineerde verpleegkundige en medische vaardigheden op een laagdrempelige manier aan te wenden om met Maartje te praten over aspecten in het leven van Maartje die bijdragen aan haar levenskwaliteit tijdens de behandelingen en daarna. Josien hoort niet altijd de zaken die Corine wel worden verteld. Door samen te werken vullen zij elkaar aan. Het veelvuldig informatie uitwisselen vanuit beide perspectieven leidt tot een compleet beeld van de mens Maartje. Deze aanpak leidt er toe dat de zorg aansluit bij de wensen van Maartje. Natuurlijk zijn er multidisciplinaire overleggen maar vaak genoeg treffen Josien en Corine elkaar ‘gewoon’ op de gang om tijdig te kunnen schakelen over een juiste aanpak. In het ziekenhuis zijn de lijnen kort en dat is een groot voordeel voor de patient.

Corine signaleert de frustratie die zich van Maartje meester maakt nu zij beperkt wordt in haar vrijheid. Zij overlegt met Josien hoe zij vanuit hun eigen expertise Maartje het beste kunnen begeleiden in deze fase van tegenslagen. Er wordt allereerst samen met Maartje gezocht naar een orthopedisch specialist die de heupcomplicatie kan behandelen. Maartje, regievoerder van haar eigen leven, wil haar mobiliteit behouden en zoekt daarom zelf actief op het internet en komt op het spoor van een loopfiets. Corine steunt Maartje om een loopfiets aan te vragen bij de gemeente om haar mobiliteit en beweging te behouden. Dat bezoek aan de gemeente levert grote verontwaardiging op bij zowel Maartje als Josien en Corine. De gemeente wil geen loopfiets ter beschikking stellen maar alleen een scootmobiel. Daarmee kan Maartje echter niet genoeg die beweging krijgen die juist zo goed is voor haar welbevinden, conditie en herstel. Maar de gemeente is niet te bewegen.

Maartje vraagt zich door alle onverwachte tegenslagen intussen wanhopig af: “Heb ik het hiervoor gedaan. Heb ik alle intensieve behandelingen overleeft om ten slotte niet meer zelfstandig te kunnen zijn?”. Dat is het moment dat Corine, kijkend naar de meervoudige zorgbehoefte van Maartje, psychologische ondersteuning bij het Helen Dowling Instituut (HDI) voorstelt. Het grote voordeel van die locatie is dat het buiten de deur van het ziekenhuis is. Die andere omgeving zal, samen met de daar aanwezige psycho-oncologische expertise gaan bijdragen aan het herstel van Maartje. En die gedachte wordt bewaarheid; Maartje hervindt haar kracht en optimisme. Vol vertrouwen gaat zij de nacontroles in het ziekenhuis in.

Het gaat nu goed met Maartje. Zij heeft, zonder gemeentehulp, toch een loopfiets gekregen waarmee zij haar zelfstandigheid en mobiliteit terug heeft en kan werken aan haar conditie. De toegewijde zorg van Josien, Corine en het HDI heeft er mede toe bijgedragen dat Maartje in staat was om haar regie te behouden en om met nieuwe veerkracht en elan het leven met en na kanker te gaan leven.

Note:
Drs.Josien Regelink is werkzaam als internist-hematoloog in het Meander Medisch Centrum, Amersfoort. Corine Kroeze-Molenaar is verpleegkundig specialist hematologie, in het Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

De naam van de patiënt is geanonimiseerd.

Dr. Eveliene Manten-Horst (directeur bij het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk) gaat in deze rubriek, aan de hand van een casus, in gesprek met zorgprofessionals die gezamenlijk de integrale zorg vormgeven rondom én met de patiënt en diens naasten.

Heeft u een casus ‘Integrale zorgverlening’, en wilt u geïnterviewd worden om op die manier een bijdrage aan deze rubriek te leveren? Neem dan contact op met redactie@nvpo.nl

Meer artikelen lezen:

Als je altijd maar doorgaat, hou je dat wel vol?

1 maart 2024

Werken in de zorg vraagt veel van je. En in de oncologie ...

Michiel Greidanus

1 maart 2024

Als onderzoeker bij het Amsterdam UMC richt Michiel Greid...