Keuzes over borstreconstructie: de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een online keuzehulp (TANGO project)

<-- Home Kennishub

De keuze voor een borstoperatie en reconstructie is een lastige keuze, die voor een groot deel afhankelijk is van persoonlijke voorkeuren en in een korte, stressvolle periode moet worden gemaakt. Ondersteuning in de vorm van een online interactieve keuzehulp kan bijdrage aan een optimale besluitvorming.

Introductie

In Nederland krijgen ongeveer 15.000 vrouwen per jaar de diagnose borstkanker. Hiervan ondergaat ongeveer 40% een borstamputatie. Er is vaak een keuze in het type borstoperatie en -reconstructie. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen het moeilijk vinden om in deze stressvolle periode te beslissen welke operatie en reconstructie hun voorkeur heeft. Bijna de helft van de vrouwen heeft achteraf enige mate van spijt over hun keuze, een kwart had graag meer ondersteunende informatie met beeldmateriaal van borstreconstructies willen zien, en meer vrouwen hadden extra informatie over tepelreconstructie gewenst.

Doel studie

Deze studie heeft als doel om een Nederlandse online keuzehulp op het gebied van borstreconstructie te ontwikkelen en te implementeren. Door middel van een multicenter gerandomiseerde studie met controlegroep zal de effectiviteit van de keuzehulp worden onderzocht bij vrouwen die een borstreconstructie overwegen.

Vraagstelling/ hypotheses

I Wat is de impact van het gebruik van de online keuzehulp op het beslissingsproces rondom de borstoperatie en reconstructie en op diverse patiënt-gerapporteerde uitkomsten? II Welke factoren (zoals kennis van borstreconstructie en mate van gewenste betrokkenheid bij het nemen van een medische beslissing) kunnen de impact van de keuzehulp op keuzestress voorspellen? III Heeft het gebruik van de online keuzehulp invloed op het zorggebruik van de patiënt? IV Wat zijn de ervaringen met de (nationale) implementatie van de keuzehulp?

(Klinische) relevantie

Patiënten die deelnemen aan de interventie-arm van de studie krijgen extra ondersteuning bij het maken van beslissingen rondom de borstoperatie en de reconstructie. Onze verwachting is dat deze vrouwen minder stress ervaren bij het beslissingsproces, minder spijt achteraf hebben over hun keuze, minder aanvullende contacten hebben met het ziekenhuis, en meer tevreden zijn over de informatie, wat mogelijk een gunstig effect heeft op hun kwaliteit van leven.

Translatie/ implementatie

Indien de keuzehulp effectief is bevonden, kan deze nationaal worden geïmplementeerd.
Publicaties
  • ter Stege J et al. Impact of a web-based decision aid for women considering breast reconstruction: study protocol for a multicenter randomized controlled trial. Psycho-oncology, 2016; 25: 102